فایل رایگان تحقیق طراحی معماری غرفه های نمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق طراحی معماری غرفه های نمایشگاهی :

دانلود فایل رایگان تحقیق طراحی معماری غرفه های نمایشگاهی 113 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق طراحی معماری غرفه های نمایشگاهی
فهرست مطالب

فصل اول: شناخت 1

1-1 موضوع 1

1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه 1

1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشكل 2

وضعیت اولیه 2

وضعیت ثانویه 3

ارائه ایده 3

مدولار كردن غرفه برای: 3

برای ساخت یك غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل: 4

1-1-3- تعیین انتظارات كارفرما و محدودیت پروژه 7

1-1-4- تعیین استرات‍ژی و اهداف كلان پروژه 7

1-2 فرآیند برنامه ریزی 8

1-2-1- تعیین روند پروژه 8

1-2-3 تعیین منابع و روشهای گردآوری اطلاعات 9

فصل دوم 9

2-1-1 تاریخچه محصول 9

2-1-2- زیبایی شناسی محصول 12

2-1-3-مشخصات كلی و عملكرد فنی 13

عكس شماره 2-4 14

غرفه ها دودسته هستند : غرفه های پیش ساخته وغرفه های خودساز. 14

غرفه های پیش ساخته: 14

2) طریقه حمل ونقل. 15

3) نداشتن قابلیت استفاده مجدد وغیره. 15

1) مدولار بودن غرفه برای. 15

ویژگیهای گروه استفاده گر 15

2-2-1 گروههای مرتبط با محصول 15

گروه های معین استفاده كننده 16

صاحبان صنایع 16

2-2-3- فرهنگ، هویت و جایگاه اجتماعی استفاده گر 17

2-2-4- قدرت اقتصادی استفاده گر 17

2-2-5- نیازهای زیبایی شناسی گروه استفاده گر 17

فرم 18

3-7- فرم و عملكرد 22

4-7- فرم و مد 23

2-2-6- فاكتورهای انسانی ( آنتروپومتری و ارگونومی ) 26

ابعاد استاندارد 26

2-2-7- رفتار مصرف 28

الگوریتم استفاده از محصول 29

2-3- ویژگی های محیط استفاده 30

2-3-1 -تاثیر متقابل و عملكرد 30

2-3-2- مسایل زیست محیطی و طراحی سبز 30

2-3-3- تاثیرات تخریبی محیط بر محصول 31

2-3-4- شرایط اقلیم محیط 32

2-4- ویژگی های تولید 33

2-4-1- تیراژ تولید 33

2-4-2- مواد اولیه 33

ـ نئوپان 34

2-4-3- تولید پذیری و فرآیندهای تولید 35

2-4-4- مونتاژ و كنترل كیفیت 37

2-4-5- حمل و نقل و انبار 38

بسته بندی 39

خصوصیات فنی و زیبایی شناسی بسته بندی 40

2-4-6- نصب 45

2-5- ویژگی های بازار مصرف 46

2-5-1- هزینه ها و قیمت تمام شده 46

2-5-2- میزان نیاز بازار 49

2-5-3- رقابت 49

2-6- نمونه های موجود 51

2-6-1- نمونه های مدولار 51

2-6-2- نمونه های زیبایی شناسی 56

2-7- تحلیل و نتیجه گیری 59

2-7-1- توضیحات 59

2-7-2- لیست بایدها و نبایدها 60

فصل سوم : ایده پردازی و طراحی 63

فصل چهارم 84

تجزیه و تحلیل ایده ها 84

4-1- پالایش ایده ها 84

فصل پنجم : تصمیم گیری 86

5-1- تعیین اولویت معیارها 86

5-2- انتخاب طرح برتر 87

فصل ششم: تكمیل و اجرا 92

6-1- نقشه های فنی 92

6-2- تكمیل نهایی و ارائه گرافیكی 95

فایل رایگان تحقیق طراحی معماری غرفه های نمایشگاهی
فهرست منابع و ماخذ 111لینک کمکی