فایل رایگان تحقیق معماری سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق معماری سبز :

دانلود فایل رایگان تحقیق معماری سبز 34 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق معماری سبز
فهرست مطالب

اهمیت معماری سبز 1

تاریخچه معماری سبز در ایران 2

كلیات و اهداف در معماری سبز 3

اصول معماری سبز 7

مهمتر و قبل از هر چیز مزایای یك ساختمان سبز: 7

موارد قابل توجه در طراحی ساختمان سبز: 8

بعضی از جنبه‌های معماری سبز عبارتند از: 8

دستـورالعمـل‌ اجـرائـی معمـاری سـبـز برای سـاختمـان‌های مسكونـی ـ نحـوه استقـرار و كاربری اراضی سبز 9

طراحی خانه‌های سبز 9

مصالح سبز 10

تأسیسات سبز 11

مصادیق پایداری معماری و معماری سبز در پروژه 11

نگاهی به کاربرد معماری سبز در زندگی شهری 12

بام سبز 15

تاریخچه کاربرد بامهای سبز 16

مزایای بامهای سبز 16

معایب بامهای سبز 17

تحلیل پارك Diagonal Mar 18

دلایل شکل گیری پارک 18

ایده طراحی 19

تحلیل پارك 20

کاربریها و المان به کار رفته در پارك 20

معماری سبز و توسعه پایدار 21

نتیجه 22

معماری سبز چیست؟ 23

نگاهی به اصول معماری سبز 26

اصل اول : حفاظت از انرژی 28

اصل دوم : کار با اقلیم 29

اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید 30

اصل چهارم : احترام به کاربران 32

اصل پنجم : احترام به سایت 34

اصل ششم: کل گرایی 36

برترینهای معماری سبز 36

مرکز علوم دادگاهی فیلادلفیا 38

معماران Croxton Collaborative 38

بازسازی Motherhouse ، مونرو، میشیگان 39

Susan Maxman و شرکا 39

مدرسه پرستاری و مرکز دانشجویی دانشگاه علوم بهداشتی تگزاس، هوستون 41

معماران BNIM 41

لینک کمکی