فایل رایگان تحقیق معماری در مناطق اقلیمی 26 ص فرمت word

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق معماری در مناطق اقلیمی 26 ص فرمت word :

دانلود فایل رایگان تحقیق معماری در مناطق اقلیمی 26 ص فرمت word

فایل رایگان تحقیق معماری در مناطق اقلیمی 26 ص فرمت word
فهرست مطالب

معماری در مناطق اقلیمی 1

مناطق اقلیمی 1

اقلیم گرم و مرطوب 2

سرپناه برای اقلیمهای گرم و مرطوب 4

طبیعت اقلیم 5

اهداف فیزیولوژیکی 5

فرم و پلان 6

فضاهای خارجی 9

بامها و دیوارها 10

جریان هوا و بازشوها 12

تهویه 13

سرپناه سنتی 14

گرم و مرطوب 16

عایق حرارتی 16

رطوبت 18

ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و مرطوب 20

اقلیم گرم و مرطوب 20

اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی) 23
لینک کمکی