فایل رایگان تحقیق بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان :

دانلود فایل رایگان تحقیق بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان 19 ص فرمت word

فایل رایگان تحقیق بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان
فهرست

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

مشخصات جغرافیایی استان همدان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

اوضاع جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

نکات طراحی اقلیمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ویژگی های معماری مناطق سرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

شرایط جوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

تابش آفتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

دمای هوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

باد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

بارندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

رطوبت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

بررسی دو نمونه پلان در اقلیم سرد و کوهستانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19لینک کمکی