فایل رایگان تحقیق اقلیم در ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق اقلیم در ساختمان :

دانلود فایل رایگان تحقیق اقلیم در ساختمان 22 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق اقلیم در ساختمان
فهرست مطالب

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم : 1

فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک : 2

حیاط : 4

طارمه (ایوان) : 6

شنا سیل : 6

آب: عنصر اصلی بر کالبد روستا 7

اقلیم گرم و خشک : 7

راه حلهای در مقابله با تابش آفتاب : 7

اقلیم سرد: 8

لهجه ها : 9

روانی : 9

3- روحیه اقتصادی و تجاری : 10

4-البسه : 10

5- تغذیه : 11

6- فرهنگ عامه : 11

معماری 12

گنبد در اقلیم گرم و خشک 12

فرم بنا در مناطق گرم و خشک 12

نوع مصالح : 14

ساختمان های گلی : 15

ساختمان های خشتی : 16لینک کمکی