فایل رایگان تحقیق كنترل باد یا جریان هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق كنترل باد یا جریان هوا :

دانلود فایل رایگان تحقیق كنترل باد یا جریان هوا 42 ص فرمت word

فایل رایگان تحقیق كنترل باد یا جریان هوا
فهرست مطالب

كنترل باد یا جریان هوا 1

تابش آفتاب بر پنجره 2

تابش آفتاب 5

انرژی خورشدی جذب شده در دیوارها 5

كاربرد گیاهان در معماری 7

خاك 12

پوشش گیاهی 13

جهت و زاویه تابش پرتوهای خورشید 15

میانگین گرمترین و سردترین ماه‌های سال در گرگان 15

میانگین بارش سالیانه گرگان 15

نمودار جهت و سرعت باد در گرگان 16

1) شناخت عرصه‌های مختلف در خانه مسكونی 17

2) عرصه‌ی زندگی خانوادگی 17

3) عرصه‌ی زندگی خصوصی و فردی 25

4) عرصه پذیرایی و مراسم 29

5) عرصه خدمات و پشتیبانی 34

6) عرصه‌ی فضاهای باز و حیاط خصوصی 37لینک کمکی