فایل رایگان تحقیق بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها :

دانلود فایل رایگان تحقیق بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها 159 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها
فهرست مطالب

مقدمه 1

محیط زیست وبهینه سازی مصرف انرژی: 4

بنزین بدون سرب: 6

گسترش استفاده از گاز طبیعی در شهر ها وصنایع: 6

ارتقای بازدهی موتور های بنزینی ودیزلی: 7

همیاری در توسعه اتوبوس رانی: 7

ساخت نفتکش دو جداره: 7

ایجاد تسهیلات سیار فرآورش نفت خام: 7

جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت: 7

اجرای طرح ها ومطالعات زیست محیطی: 8

انتخاب فرایندهای سازگار با محیط زیست در طرح های توسعه ای 9

آموزش مدیران انرژی: 10

تدوین استانداردها ومعیار مصرف انرژی: 10

برق دار کردن چاه های آب: 12

عملکرد طرح های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت کشور: 12

ج. طرح فناوری های صرفه جویی انرژی: 14

گاز رسانی به صنایع: 16

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای ذوب با کوره های القایی 19

نسبت تغیرات مصرف انرژی GPD (تولید ناخالصی ملی ) 19

Monitoring & Taregting 21

راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی در عملیات ذوب 26

1.پایین نگه داشتن درجه حرارت ذوب تا حد ممکن 26

2.بکارگیری حداکثر توان کوره جهت ذوب سازی 27

3.استفاده از حداکثر ذ.ب موجود در کوره تا حد امکان (برای کوره های فرکانس شبکه) 28

4.سرعت بکار گیری کوره 29

5.دسته بندی قراضه ها و تعیین بهتریین محل برای قراضه های آهنی 29

6.تمیز کردن شارژ از مواد غیر فلزی مثل ماسه ،سنگ، خاک و غیره 29

7.اندازه گیری موثر در جه حرارت 29

8.عدم شارژ در ساعات پیک مصرف 30

9.کاهش الکتریکی کوره 30

9-2-کنترل قطر کویل 30

9-3-یافتن نقاط داغ و حذف آن 30

10-کاهش اتلاف حرارتی کوره 31

10-2-پیش گرم کردن شارژ کوره 31

تاثیر پیش گرم شارژ: 33

10-3-کنترل مکش غبار گیرهای کوره 34

نتیجه گیری: 35

تولید ترکیبی گرمایشی ، سرمایشی و توان 36

چكیده: 36

مقدمه : 36

2-سیستم ترکیبی گرما و توان Combined Heat and Power Generation (CHP))) 38

3- سیستم سرمایش جذبی (Absorption refrigeration Systems ) 39

4- تولید سه منظوره Trigenereration 41

بهینه سازی مصرف انرژی در دیگ های بخار نیروگاهی 45

چکیده: 45

مقدمه 45

الف-محاسبه بازده حرارتی دیگ بخار 46

الف-1-روش ورودی/خروجی 46

الف-2-روش اتلاف حرارتی 47

ب-انتخاب روش محاسبات 47

ج-محاسبه بازده دیگ بخار به روش ورودی/ خروجی 48

ج-2- انرژیهای حرارتی ورودی به استثنا انرژی حرارتی سوخت 50

ج-2-1-) BAe حرارت ورودی توسط هوا 51

ج-2-2 ) انرژی ورودی از طریق سیستم سوخت پاش مشعل 52

ج-2-3-) انرژی ورودی از طریق حرارت محسوس سوخت 53

tRA : دمای مبنا طراحی برای هوا 53

ج-2-4) انرژی ورودی از طریق اجزا الكتریكی 53

ج-5-) انرژی ورودی از طریق رطوبت موجود در هوا 53

د-شناخت انواع اتلاف انرژی در دیگ های بخار 54

د-1-انرژی حرارتی موجود در گازهای خروجی 54

د-3 ) آب موجود در ترکیب سوخت 55

د-4) بخار آب مخلوط با گازهای خروجی از دود کش 55

د-5)تولید منو اکسید کربن 56

د-6)تشکیل آب توسط هیدرژن موجود در سوخت ( اکسید اسیون هیدروژن) 56

د-7)رطوبت موجود در هوای ورودی 57

د-8)بخار آب پودر کننده سوخت 57

د-9)هیدروکربن های سوخته نشده 57

د-10)تشعشع 58

د-11)جابجایی 58

د-12)گرد و غبار (ذرات جامد معلق)موجود در گازهای خروجی 58

د-13)دوده زداها 58

5-روش های افزایش بازده دیگ بخار 59

5-1)نگه داری و سرویس دیگ بخار 59

5-1-1-عمر مفید تجهیزات 59

5-1-2-توجه به طراحی دیگ بخار 60

5-1-3-نظارت بر مصرف سوخت 60

5-2)نظارت بر عملکرد فرایند احتراق 60

5-2-1-تنظیم هوای اضافی 60

5-2-2-ناقص سوزی 62

5-3)نصب تجهیزات بازیافت حرارت به روی دیگ بخار 62

5-3-1-اکونومایزرها 62

5-3-2-پیش گرم کن های هوا 63

تفاوت های مابین اکونومایزر و پیش گرم کن هوا 65

5-3-3)مغشوش کننده ها 65

5-4)کاستن مصرف بخا(کم کردن نشتی بخار ) 65

5-ه)محدوده عملکرد دیگ بخار 66

بهینه سازی سیکل هوای فشرده 67

چکیده: 67

مقدمه 67

1-طراحی خشک کن برودتی: 68

2-اضافه کردن یک کمپرسور به سیکل هوای فشرده 71

متعادل کننده کمپرسورهای پارالل 72

بحث و نتیجه گیری: 74

انرژی در سیستم های تهویه مرکزی کارخانجات نساجی 75

چکیده : 75

مقدمه: 76

نقش شرایط محیط کاری در فرایند تولید 76

پارامترهای موثر در طراحی سیستم تهویه مرکزی کارخانجات نساجی 77

طرز کار تهویه مرکزی کارخانجات نساجی با سیستم تبخیر سطحی 77

نتیجه مطالعات انجام شده در سیستم تهویه تعدادی از کارخانجات نساجی ایران و دلایل بالا بودن شدت مصرف انرژی 78

روش های اجرایی در کاهش مصرف انرژی از طریق نحوه بهره برداری از سیستم تهویه در فصول مختلف سال 80

نقش ماشین آلات و تکنولوژی خط تولید در شدت مصرف انرژی تهویه مرکزی 81

نتیجه گیری 82

انرژی مادون قرمز حاصله از گاز جهت گرمایش ساختمان ها 83

پیش گفتار: 83

نکات اساسی: 84

دستگاههای مولد مادون قرمز و حداقل بازه مورد قبول: 87

طراحی سیستم و نیاز های حرارتی: 88

تجهیزات سیستم گرمایشی مادون قرمز: 91

تامین تهویه مناسب و کافی : 92

هزینه ها: 93

خلاصه طراحی مادون قرمز: 94

بهینه سازی بویلر بازتاب سیکل ترکیبی 95

چکیده: 95

مقدمه 96

توسعه طراحی اولیه،پارامترهای عملیاتی،سرمایه گذاری اولیه،زمان بندی و بررسی اقتصادی 97

نتیجه گیری 98

نقش بهینه سازی مصرف سوخت در توسعه صنعت پتروشیمی 99

چکیده : 99

مقدمه: 100

1-فرایند تولید محصولات الفینی: 102

کراکینگ با بخار 103

بحث و نتیجه گیری: 106

کاهش مصرف انرژی در راکتورهای ذوب و تصفیه مستقیم فولاد با استفاده از بهینه سازی احتراق ثانویه توسط مدل های انتقال حرارت و انتقال جرم 107

چکیده: 107

مقدمه: 108

معرفی مدل 109

نتایج و بحث 109

نتیجه گیری: 111

مقایسه صرفه جویی انرژی مصرفی در محیط های کنترل شده مدرن و تمام اتوماتیک با کنترل های On/ Off 112

چکیده: 112

روش مدل سازی: 113

نتایج: 116

جمع بندی: 116

پیشنهادات: 117

چکیده : 117

مقدمه: 118

استراژی های صنعت سیمان 121

1.بهره وری تولید 121

2.بهره وری مصرف انرژی 121

3.کارایی زیست محیطی 122

4.توسعه استفاده از سیمان 122

محرک های تغییرات 122

1.سهامداران 122

2.نیاز های مصرف کننده 123

3.مسائل زیست محیطی 123

4.سیاست های تنظیمی دولت 123

5.نوآوری ها 123

6.انتظارات اجتماعی 124

قیمت انرژی 124

رقابت جهانی 124

موانع 124

1.محصول جا افتاده 124

2.سرمایه 125

3.مقررات و استانداردها 125

4.تمایلات کارخانجات 125

فشارهای بازار 125

6.عرضه محصول 125

بهینه سازی مصرف سوخت 126

راهکارهای کوتاه مدت 127

راهکارهای میان مدت 128

راهکارهای بلند مدت 129

کاربرد تکنولوژی Pinch در یک مجتمع بیمارستانی 130

چکیده : 130

مقدمه : 130

اصول کار 132

هدف گذاری انرژی 133

نقش تله های بخار در بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های بخار 133

چکیده : 133

مقدمه 134

1-لزوم استفاده از تله های بخار 136

2-انواع تله های بخار و نحوه کارکرد آن ها 137

2-1-تله های بخار مکانیکی 138

2-2-عملکرد تله های بخار ترموستاتیک 138

2-3-تله های بخار ترمودینامیک 139

3- روش های ارزیابی عملکرد تله های بخار 139

3-1- روش بازبینی چشمی 140

3-2- استفاده از تجهیزات مافوق صوت 141

3-3- روش درجه حرارت 141

3-4- روش هدایتی 141

افزایش هزینه سوخت 142

4- برنامه ریزی جهت کنترل تله های بخار 143

5- نتایج و پیشنهادات 145

موتورهای گاز سوز یا توربین های گازی کوچک 145

چکیده 145

مقدمه 146

2-توسعه موتورهای گاز سوز 147

مقایسه از نظر شرایط تئوریکی 148

4- مقایسه در شرایط واقعی 149

5- ملاحظات مالی 151

6- بررسی اقتصادی در ایران وجهان 152

7- نتیجه گیری 154

شبیه سازی فنی و اقتصادی بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه مبدل های حرارتی 155

چکیده 155

1- مقدمه : 155

معادلات حاکم 157

2-1-محاسبه سطح در حالت افت فشار ثابت 158

2-2- افزاینده های انتقال حرارت 159

2-2-افزاینده های انتقال حرارت 159

3-نتایج 159

پیشنهادات 162لینک کمکی