فایل رایگان تحقیق بررسی و مقایسه بادگیرهای یزد و خلیج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق بررسی و مقایسه بادگیرهای یزد و خلیج فارس :

دانلود فایل رایگان تحقیق بررسی و مقایسه بادگیرهای یزد و خلیج فارس 24 ص فرمت word

فایل رایگان تحقیق بررسی و مقایسه بادگیرهای یزد و خلیج فارس
فهرست مطالب

مقـدمـه 2

معرفی بادگیر 3

تعریف بادگیر 3

ساختار بادگیر 3

کارکرد بادگیر 4

بررسی بادگیرهای شهر یزد 4

2-1 اقلیم جغرافیایی شهر یزد و نوع معماری آن 4

ویژگی بادگیرهای یزد 4

ساختار بادگیر 4

عملکرد بادگیر 5

کارکرد بادگیرها با ساده ترین ابزار 5

2-2 انواع بادگیر 6

2-3 محل قرار گیری بادگیر 7

4-4 مصالح، ساختمان و اجزای بادگیر 9

4-5 طرز کار بادگیر 11

4-6 کارکردهای مختلف بادگیر 11

4-7 معرفی آب انبار شش بادگیری 12

4-8 معرفی بادگیر معروف باغ دولت آباد 13

بررسی بادگیرهای خلیج فارس 16

مقایسه بادگیرهای به کاررفته در شهر یزد و شهرهای اطراف خلیج فارس 21

نتیجه گیری 21

منابع و مآخذ 22لینک کمکی