فایل رایگان تحقیق معرفی ماشین آلات حفر تونل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق معرفی ماشین آلات حفر تونل :

دانلود فایل رایگان تحقیق معرفی ماشین آلات حفر تونل 14 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق معرفی ماشین آلات حفر تونل
فهرست مطالب

مقدمه 1

ماشینهای حفر تونل از نوع باز 5

ماشینهای حفر تونل تک سپره 6

ماشینهای حفر تونل با سپر تلسکوپی 7

نوع ماشین حفر تونل مزایا معایب 8

TBMهای غیر دایره‌ای قرن بیست و یکم 10

استفاده از TBMهای غیر دایره‌ای در خاک نرم 11

TBMهای غیر دایره‌ای مخصوص سنگ سخت 11

TBMهای غیر دایره‌ای سنگ سخت 12

نتیجه 13لینک کمکی