فایل رایگان تحقیق سیستم گرمایش کفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق سیستم گرمایش کفی :

دانلود فایل رایگان تحقیق سیستم گرمایش کفی 21 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق سیستم گرمایش کفی
فهرست مطالب

سیستم گرمایش کفی 1

تاریخچه سیستم گرمایش كفی 2

انواع روش گرمایش از كف 3

آشنایی با سیستمهای گرمایش از کف 8

به طور کلی سه نوع روش گرمایش از کف موجود است: 9

● فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی 13

1) اسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن : 13

2) ثابت بودن حرارت : 13

3) سبکی وزن ساختمان ، افزایش ارتفاع اتاقها : 13

4) صرفه جویی در مصرف سوخت : 13

5) آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل : 14

6) هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا : 14

7) تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل : 14

8) افزایش ارزش منزل : 14

9) استفاده از منابع حرارتی مختلف : 14

10) خشک تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس : 14

● روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی: 15

▪ سیستم کنترل دمای بصورت دست 15

▪ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک 15

▪ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی 15

● انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف: 16

● مدل شبیه سازی انرژی ساختمان 18

فواید استفاده از سیستم گرمایش كف 19

اسایش و آرامش در بالاترین حد ممكن 19

ثابت بودن حرارت 19

سبكی وزن ساختمان ، افزایش ارتفاع اتاقها 19

صرفه جویی در مصرف سوخت 20

هوای پاكیزه تر و خشك نشدن هوا 20

تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل 20

استفاده از منابع حرارتی مختلف : 20

خشك تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس : 21


لینک کمکی