فایل رایگان تحقیق آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله :

دانلود فایل رایگان تحقیق آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله 18 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله
فهرست مطالب

چکیده 1

1- مقدمه 3

2- وضعیت زمین ساختی پهنه زلزله زده و ساز و کار زمینلرزه بم 3

3- آسیبهای وارده به تاسیسات برق بم 4

3-1- آسیبهای وارده به پست 230 کیلوولت بم 5

3-2- آسیبهای وارده به شبکه توزیع 7

4- ترمیم شبکه برق بم 11

5- ارزیابی میزان خطرپذیری شبکه برق کشور در برابر زلزله 12

5-1- پهنهبندی خطر زلزله در ایران 12

5-2- تعیین نقاط با اهمیت شبکه 13

6- معیارهای لرزهای انتخاب و طراحی اجزاء شبکههای قدرت 14

7- راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان شبکه قدرت در برابر زلزله 16

8- نتیجه گیری 17

9- مراجع 18

لینک کمکی