فایل رایگان مقاله Routing Approaches and Performance Evaluation in Delay Tolerant Networks + ترجمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

Abstract— In this paper the problem of routing in Delay
Tolerant Networks (DTNs) is considered. In these networks,
where nodes are sparse and the links between them are
intermittent, there is no guarantee that a path between source
and destination nodes exists at any time, rendering traditional
routing protocols unsuitable to deliver messages between nodes.
Different DTN routing protocols for stochastic or dynamic
networks, where the time-evolving topology is random and not
known, are examined. These protocols depend on decisions
regarding where and when to forward messages. Performance
metrics such as message delivery ratio, average latency, buffer
occupancy and average hop count are analyzed in order to
compare Direct Delivery, First Contact, epidemic routing and the
VACCINE recovery mechanism, Spray and Wait protocols,
PROPHET and MaxProp. Simulations show that MaxProp and
epidemic protocol combined with VACCINE are able to deliver
more messages than the other protocols, ensuring also a lower
delivery latency and a lower percentage of buffer occupancy.

روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر

چکیده

در این مقاله مشکل مسیر یابی در شبکه های تحمل تاخیر (DTNs) در نظر گرفته شده است. در این شبکه ها،

که در آن گره ها پراکنده هستند و ارتباط بین آنها متناوب است، هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر زمانی یک مسیر بین منبع و گره مقصد وجود داشته باشد ، روش سنتی پروتکل های مسیریابی برای ارائه پیام بین گره ها نامناسب است. پروتکل های مسیریابی DTN مختلف برای شبکه های تصادفی و یا پویا ، که در آن توپولوژی زمانی تصادفی و ناشناخته است ، بررسی می شود. این پروتکل ها به تصمیم گیری در مورد زمان و مکان انتقال پیام ها بستگی دارند . معیارهای کارایی مانند نرخ تحویل پیام، زمان تاخیر متوسط، ظرفیت بافر و متوسط تعداد دفعات مشاهده هاپ به منظور تحلیل مقایسه تحویل مستقیم، اولین تماس (دست دهی) ، مسیریابی همه گیر و

مکانیزم بازیابی واکسن، پروتکل های انتشار و انتظار، سود و حداکثراحتمال هستند .شبیه سازی ها نشان می دهند که MaxProp و پروتکل اپیدمی همراه با واکسن قادر به ارائه پیام های بیشتری نسبت به پروتکل های دیگر هستند، با اطمینان از اینکه تاخیر تحویل ودرصد بافر اشغال شده نیز پایین تر است .لینک کمکی