فایل رایگان مقاله Extreme Programming for Service-Based Application Development Architecture + ترجمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

فایل رایگان مقاله Extreme Programming for Service-Based Application Development Architecture + ترجمه

Abstract: The Rational Unified Process is a complete softwaredevelopment
process framework that comes with several out-oj-thebox
instances. The process of developing of new software product
versions has speed up rapidly. The necessity of flexible and
particularly prompt responses to the changes triggered off genesis
of new technologies, software architectures and methodologies. The
Service Oriented Architecture (SBA) allows defining services
operation environment, web services then form one of the available
technologies for SBA realization. The software development limits
the possibilities of adapting the development process to the changes
and up-to-date requests. This problem might be solved by adoption
of Extreme Programming (XP).


استفاده از روش XP (Extreme Programming) برای معماری توسعه یافته برنامه کاربردی مبتنی بر سرویس

چکیده: RUP (Rational Unified Process) یکی از کاملترین چارچوب‌های فرآیند توسعه نرم افزار می باشد که با چندین نمونه‌های غیررسمی منتشر شده است. فرآیند توسعه دادن نسخه های متعددی از محصولات نرم‌افرازی به سرعت در حال انجام می‌باشد. لازمه انعطاف و مخصوصاً واکنش‌های سریع ]توسعه نرم افزار[، تغییراتی در طرز بکارگیری تکنولوژی‌های جدید، معماری‌های نرم افزاری و متدولوژی‌هاست. SBA (سرویس معمارگرا) این اجازه را می‌دهند تا محیط عملیاتی سرویس و وب سرویس‌ها را تعریف کنیم سپس با استفاده ازسبک یکی از تکنولوژی‌های در دسترس تحقق SBA را رقم بزنیم. محدودیت‌های توسعه نرم افزار امکانات سازگاری فرایند توسعه را نسبت به تغییرات و بروزرسانی درخواست‌ها را می‌دهد. این مسئله ممکن است بوسیله اتخاذ روش XP (Extreme Programming) حل شود.لینک کمکی