فایل رایگان پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس چهارم _ پایه ششم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس چهارم _ پایه ششم :

دانلود پاسخ تمرینات هدیه های آسمان درس چهارم پایه ششم :"باغ سری" در 3 ص فرمت word قابل ویرایش

شامل:

برایم بگو

_هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه ها چه کارهای دیگری می توانستند انجام دهند؟


تدبّر کنیم

این آیه را بخوانید.

_با این کلمه ها ، ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی ها

_با توجّه به معنای آیه، به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟

_تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟

_تذکّر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟


بررسی كنید

کدام یک از جملات، به امر به معروف و کدا میک به نهی از منکر مربوط است؟


گفت و گو كنید

اگر کسی خطایی کند، شما چه می کنید؟

اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟


ببین و بگو

به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟ کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدا میک باید تذکّر داد؟لینک کمکی