فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم :

دانلود فایل فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم 32 ص فرمت word


فایل رایگان اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 6
توصیف وضعیت موجود 7
بیان مسئله : 7
تعریف واژگان : 8
گردآوری اطلاعات (شواهد (1) 9
یافته های علمی: 9
تعریف بیش فعالی ADHD : 9
رژیم غذایی و تاثیر آن بر بیش فعالی دانش آموزان: 13
آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال 16
هنگام جواب دادن به سوال‌های زیر، این نکته‌ها را در نظر داشته باشید: 17
قسمت دوم: عملکرد کودک 20
روشهای گرد آوری اطلاعات 21
مشاهده: 21
مصاحبه : 22
پرسشنامه : 22
پیشینه تحقیق 23
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 23
انتخاب راه حل یا راه حلهای موقتی 24
اعتبار بخشی به راه حل ها: 26
شیوه های اجرا: 26
شواهد 2 28
نتیجه گیری و پیشنهادات 29
ضمائم 30
منابع 32


لینک کمکی