فایل رایگان مقاله تاثير دانسيته جريان بر روي ميکروساختار و پلاريزاسيون مقاومتي پوشش کامپوزيتي Ni-P-TiO2-ZrO2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير دانسيته جريان بر روي ميکروساختار و پلاريزاسيون مقاومتي پوشش کامپوزيتي Ni-P-TiO2-ZrO2 :

پوشش های کامپوزیتی با زمینه نیکل و ذرات تقویت کننده سرامیکی توانایی بالایی در بهبود خواص سطح مانند افزایش مقاومت به خوردگی و سایش دارند. در این پژوهش پوشش کامپوزیتیNi-P به همرا ذرات سرامیکی ZrO2 و TiO2 بر روی زیرلایه ی فولادی AISI 316 بوسیله آبکاری با روش جریان مسقیم نشست داده شد و تاثیر دانسیته جریان های 20، 30، 40 و mA/cm2 50 بر میکروساختار و مقاومت به خوردگی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی میکروساختار از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش ها از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول آبی NaCl % 5/3 استفاده شد. نتایج SEM و انالیز EDX نشان داد که پوشش ایجاد شده در دانسیته جریان mA/cm2 40 بیشترین پیوستگی را داشته و بالاترین مقدار نشست ذرات اکسید تیتانیوم و اکسید زیرکونیوم مربوط به این دانسیته جریان است. همچنین نتایج پلاریزاسیون نشان داد که مقاومت به خوردگی نمونه پوشش داده شده در دانسیته جریان mA/cm240 (RP=12.3030 M) بیشتر از پوشش ایجاد شده در دانسیته جریان های20 (RP=12.1950 K)، 30 (RP=22.2710 K) و mA/cm2 50 (RP=8.34020 K) است. در دانسیته جریان های کمتر و بیشتر از mA/cm2 40 پوشش پیوسته و یکنواخت نبود.

لینک کمکی