فایل رایگان مقاله بررسي رفتار جرياني خميرهاي شيشه زيست فعال/ژلاتين به عنوان جايگزين استخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رفتار جرياني خميرهاي شيشه زيست فعال/ژلاتين به عنوان جايگزين استخوان :

موادزیست فعال را می توان به اشکال مختلفی در بدن موجود زنده بکار برد و یکی از انواع این مواد خمیرهای تزریق پذیر می باشد. جزء زیست فعال این گونه خمیرها عموما پودرهای خانواده کلسیم فسفات و یا شیشه های حاوی کلسیم و فسفات می باشد. این مواد به تنهایی از قابلیت تزریق مناسب برخوردار نیستند. بنابراین، برای القای این ویژگی می بایست خمیرهای حاوی مواد زیست فعال را به همراه پلیمرهای مناسبی همچون کایتوسان، ژلاتین، سدیم آلژینات، هیالورونیک اسید و غیره تهیه کرد.
در این پژوهش تلاش گردید با استفاده از شیشه زیست فعالی بر پایه سیستم SiO2 - CaO -P2O5 از طریق سل-ژل و محلول پلیمری ژلاتین نانوکامپوزیت مناسب به شکل خمیر تهیه و رفتار جریانی و تزریق پذیری آن مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج این آزمایش ها نشان داد که خمیر حاوی ژلاتین بدلیل قابلیت در خودگیری آب از تزریق پذیری خوبی برخوردار بود؛ ولی، به هنگام آزمایش تعیین رفتار جریانی، بهمین دلیل رفتار تعریف نشده ای از خود نشان می داد. بیشینه ویسکوزیته مختلط خمیر ژلاتینی برابرPa.s 10 88/8 بود. میزان آبشویی کامپوزیت تزریق شده به هنگام غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن با زمان نشان داد که این کامپوزیت پس از 48 ساعت ماندگاری ازwt.% 60 میزان آبشویی برخوردار است. آزمونهای SEM, XRD, FTIR نشان دهنده توانایی این خمیر در تشکیل آپاتیت بعد از 14 روز غوطه وری در محلول SBF است.

لینک کمکی