فایل رایگان مقاله طبيب عاشق مردم در «هاسپيتال» نفت نگاهي به زندگي و خدمات زنده‌ياد علي نهاوندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله طبيب عاشق مردم در «هاسپيتال» نفت نگاهي به زندگي و خدمات زنده‌ياد علي نهاوندي :

حضور صنعت نفت در جنوب غرب ایران باعث گردید ساکنان این خطه و کسانی که به مرور و از نقاط مختلف ایران و برای کار در کمپانی نفت، خود را به آنجا رسانده و در کنار ساکنان محلی بافت اجتماعی جدیدی را در شرکت-شهرهای صنعت نفت ایجاد کرده بودند، بسیار پیش‌تر از سایر هموطنان خود با مظاهر مدرنیزاسیون و ساختارهای شهری نوین آشنا شده و تجرب استفاده از این امکانات شهری را بیابند. از جمل این تأسیسات و امکانات، مراکز درمانی بودند که بسیاری از ساکنان محلی چون مشابه آن را ندیده و نشناخته بودند، از همان آغاز با عنوان «هاسپیتال» از آن یاد می‌کردند. سابق ایجاد نخستین بیمارستان در مناطق نفت‌خیز ایران به حضور پزشک انگلیسی همراه با گروه نخستین کاوشگران نفت به نام یانگ باز می‌گردد. این پزشک انگلیسی علاوه بر وظیف پزشکی، در قبال گروه حفاران و ارائ خدمات پزشکی و درمانی به اقوام و طوایف محلی (به منظور کسب محبوبیت برای کمپانی بین ایشان)، وظایف امنیتی نیز برای بریتانیا بر عهده داشت. یکی از شاخص‌ترین چهره‌های ماندگار و ستودنی صنعت نفت ایران در این زمینه، زنده‌یاد علی نهاوندی، چشم‌پزشک خدوم و طبیب عاشقی است که معرفی تلاش‌ها و بیان خدمات وی در طول حضور نزدیک به نیم‌ قرن در مناطق نفت‌خیز جنوب و مشخصاً «مسجدسلیمان» محتوای این مقاله را به خود اختصاص می‌دهد.
نهاوندی تا جشن تولد هشتاد و چهار سالگی خود در خدمت پیمانی هاسپیتال نفت ماند و در تمام این نیم قرن حضور خود در صنعت نفت، جز عشق و خدمت به مردم اندیشه و کرداری نداشت. خدماتی که پرداختن به برخی از آنها به استناد مصاحب حضوری نگارنده با ایشان در زمان حیات و همچنین ساکنان مسجدسلیمان و همکاران و همچنین اوراق موجود در پروند پرسنلی نهاوندی (که دسترسی بدان‌ها به لطف شایسته تقدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت میسر گردیده) از منابع این مقاله به‏‌شمار می‌آیند.

لینک کمکی