فایل رایگان مقاله نقش تأمين مالي اسلامي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب اسلامي با استفاده از داده‌هاي تابلويي (مورد مطالعه صکوک اسلامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش تأمين مالي اسلامي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب اسلامي با استفاده از داده‌هاي تابلويي (مورد مطالعه صکوک اسلامي) :

سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می‌شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می‌گردد و طی سال‌های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم‌گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام‌های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می‌باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی‌کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته ‌است و سیاست‌گذاران بازارهای مالی می‌بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.

لینک کمکی