فایل رایگان مقاله ارزيابي مکان‌هاي مناسب براي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي در مقياس بزرگ با بهره‌گيري از سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS)، روش‌هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و TOPSIS (مطالعه موردي: استان کربلا-کشور عراق)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي مکان‌هاي مناسب براي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي در مقياس بزرگ با بهره‌گيري از سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS)، روش‌هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و TOPSIS (مطالعه موردي: استان کربلا-کشور عراق) :

این مقاله به مکان‌یابی نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) به‌عنوان یک ابزار ترکیبی مناسب می‌پردازد. در روش پیشنهادی، با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و قیود مختلف همچون عوارض طبیعی و غیرطبیعی با GIS می‌توان فضای شدنی منطقه مورد مطالعه را تعیین نمود. پس از تعیین معیارهای موثر بر تصمیم‌گیری مکان‌های نیروگاه‌های خورشیدی اعم از شدت تابش، دما، شیب زمین و غیره، اهمیت هر معیار با استفاده از نظرات خبرگان با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین می‌شود. در نهایت با استفاده از روش‌های TOPSIS و همپوشانی وزن‌دار مناسب بودن GIS، دسته‌بندی مناطق مختلف ناحیه شدنی از نظر میزان پتانسیل احداث نیروگاه خورشیدی صورت می‌گیرد. یکی از بزرگترین مزایای روش پیشنهادی، جامعیت قیود لحاظ شده در تعیین فضای شدنی و همچنین درنظرگیری جامع معیارهای برازندگی مکانی احداث نیروگاه خورشیدی مقیاس بزرگ به ویژه معیارهای مرتبط با شبکه الکتریکی می باشد. استفاده از روش همپوشانی وزن دار GIS یکی از دیگر مزایای روش پیشنهادی است که تاکنون در کارهای انجام شده در زمینه جایابی نیروگاه های برق از آن استفاده نشده است. برای نشان دادن مزایای کاربردی روش پیشنهادی، استان کربلا به عنوان یک مطالعه موردی عملی انتخاب گردیده است. اگرچه کشور عراق پتانسیل بالایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد، اما مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و مکان‌یابی این نوع نیروگاه‌ها در این کشور انجام نشده است. از این‌رو انتخاب مطالعه موردی این مقاله از دیدگاه عملیاتی و کاربردی حائز اهمیت است.

لینک کمکی