فایل رایگان مقاله کاهش آب مصرفي نيروگاه بخار با استفاده از برج خنک کن خشک اجباري با ريزش آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کاهش آب مصرفي نيروگاه بخار با استفاده از برج خنک کن خشک اجباري با ريزش آب :

مصرف زیاد آب در برج های خنک کن تر نیروگاه های بخار از چالش های بزرگ در دنیا است. یک روش پیشنهادی جهت کاهش مصرف آب این نیروگاه ها، استفاده از برج خنک‌کن خشک اجباری به جای برج تر است، که تا کنون انجام نشده است. استفاده از این نوع برج های خنک کن علاوه بر کاهش راندمان نیروگاه، به شرایط جوی نیز وابسته است. یک روش برای حل این مشکل، ریزش آب بر روی برج در ساعت های اوج گرماست. در این مقاله این گونه از برج ها به صورت تحلیلی مطالعه شده و هر دو حالت خشک و تر آن بررسی شده اند. سپس برای یک نیروگاه بخار، اندازه و مشخصات برج های خنک کن خشک و تر در دمای طرح محاسبه شده اند. این نتایج با داده های تجربی و اطلاعات برج تر یک نیروگاه مقایسه شده و صحت آن مورد تأیید قرار گرفته است. فقط در دماهای محیط بیشتر از دمای طرح، از ریزش آب روی لوله و پره های برج خنک کن استفاده می شود. با استفاده از داده های هواشناسی، تعداد ساعاتی که دمای هوای محیط بیشتر از دمای طرح می باشد، محاسبه شده و میزان مصرف آب به دست آمده است. محاسبات نشان می دهند که برای واحدهای320 مگاواتی نیروگاه اصفهان در دمای طرح 30درجه سلسیوس، حدود 97 درصد در مصرف سالیانه آب صرفه جویی می شود. مقدار کاهش قدرت خروجی نیروگاه به دلیل مصرف الکتریکی فن و پمپ های برج خنک کن خشک 93/3 درصد قدرت خروجی نیروگاه محاسبه شده است.

لینک کمکی