فایل رایگان مقاله ارايه مدل هوشمند هايبريدي فازي-تکامل ژنتيکي تفاضلي در يک سيستم خبره فازي براي پيش‌بيني خطر ابتلا به بيماري قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارايه مدل هوشمند هايبريدي فازي-تکامل ژنتيکي تفاضلي در يک سيستم خبره فازي براي پيش‌بيني خطر ابتلا به بيماري قلبي :

هدف از این مقاله، ارائه ی یک سیستم هوشمند جهت پیش بینی بیماری قلبی به دلیل پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری قلبی می باشد. برای این منظور، یک سیستم خبره ی فازی برای پیش بینی بیماری قلبی پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان ابزار کمکی در اختیار پزشکان قرار گیرد. به منظور تنظیم پارامترهای توابع عضویت سیستم خبره ی فازی، بهبود عملکرد و افزایش دقت این سیستم، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل تفاضلی بر روی سیستم خبره ی فازی اعمال شده اند. مدل های ترکیبی فازی ژنتیک و فازی تکامل تفاضلی پیشنهادی با استفاده از روش های ارزیابی تحلیل منحنی ROC و اعتبار سنجی 10 بخشی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی و اعتبارسنجی مدل های پیشنهادی، از مجموعه داده ای شامل 380 نمونه که از بیمارستان پارسیان تهیه شده است، استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، سیستم خبره ی فازی دارای صحت عملکردی برابر با %85.52 می باشد که پس از اعمال مدل ترکیبی تکاملی فازی ژنتیکی به%97.93، و مدل ترکیبی فازی تفاضل تکاملی به 97.67% افزایش یافته است. نتایج بیانگر آن است که مدل پیشنهادی ترکیبی فازی تکاملی ژنتیکی صحت عملکرد سیستم خبره فازی را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است. قابلیت تفسیر نتایج در سیستم خبره فازی و صحت عملکرد بالای مدلهای ترکیببی تکاملی، به منظور پیش بینی زودهنگام بیماری های قلبی و ارایه مراقبت های لازم به عنوان سیستم هوشمند تصمیم یار بسیار امید بخش است.

لینک کمکی