فایل رایگان مقاله جامِ مدامِ کامو (گذري بر زندگي، احوال و انديشه هاي عرفاني عبدالسلام کامويي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله جامِ مدامِ کامو (گذري بر زندگي، احوال و انديشه هاي عرفاني عبدالسلام کامويي) :

یکی از بزرگان و عارفان گمنام سد هفتم و سال‌های نخستین سد هشتم هجری، زین‌الدین عبدالسلام کامویی (م 696ق) بوده که به القاب و صفاتی چون «زینِ دین و شیخ عراق و شاه کامو» شهرت داشته است. وی در چهل‌سالگی در اثر ریاضت و مجاهدت و خلوت و عزلت، تحولی روحی می‌یابد و از آن پس به کسب علوم و معارف و سیر در آفاق می‌پردازد. کامویی در طریقت، مرید و پیرو شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی، صاحب عوارف المعارف، بوده و از وی اجاز ارشاد و راهبری داشته و گویا سهروردی نیز به وی لطف و محبتی ویژه داشته است. این شاگردی و مریدی سبب شده که اندیشه‌ها و منظوم عرفانی عبدالسلام در کلیّت و در یک نگاهِ شامل، همان منظوم معتدل و شریعت‌مداران شیخ سهروردی را آینگی کند و از هرآنچه نشانه‌ای از عرفان نظری ابن‌عربی و اتباع او دارد، بپرهیزد و چه بسا مخالف باشد. نگارنده در این مقاله کوشیده است برای نخستین بار، علی‌رغم کمبود منابع و مآخذ مستند، خطوطی از زندگی، احوال و اندیشه‌های عرفانی عبدالسلام را ترسیم و منظوم عرفانی وی را مرکّب از بن‌مایه‌ها و مضامینی چون «اهمیت صبر و تأنی در سلوک، رجا و امیدواری به لطف خداوند، غریب و رهگذر بودن عارف در دنیا و تمایز طاعت و عبادت» معرفی کند.

لینک کمکی