فایل رایگان مقاله ارائه ساختاري نوين از يک فيلتر ترکيبي کارآ بر مبناي تفکيک فرکانس جريان مرجع بمنظور جبران همزمان هارمونيک و توان راکتيو در شبکه توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارائه ساختاري نوين از يک فيلتر ترکيبي کارآ بر مبناي تفکيک فرکانس جريان مرجع بمنظور جبران همزمان هارمونيک و توان راکتيو در شبکه توزيع :

این مقاله یک فیلتر ترکیبی جدید شامل فیلتر فعال مبتنی بر مبدل منبع جریان و بانک خازنی اصلاح شده با ساختار فیلتر پسیو را برای کاهش مشکلات جبران‌سازی هارمونیک و توان راکتیو پیشنهاد می‌کند. این ساختار جدید بر اساس ایده جداسازی مولفه‌های فرکانس بالا و پایین جریان مرجع می‌تواند بر روی عملکرد هر دو فیلتر موثر بوده و کارآئی فیلتر ترکیبی را افزایش دهد. مولفه‌های فرکانس پایین به فیلتر فعال و مولفه‌های فرکانس بالا به تنظیمات بانک خازنی اصلاح شده با ساختار فیلتر پسیو اعمال می‌شود. واحد استخراج کننده فیلتر پسیو بر اساس اطلاعاتی که از طراح دریافت می‌کند می‌تواند توان راکتیو شبکه را جبران کرده و همزمان به صورت گزینشی هارمونیک‌های مرتبه بالا را جبران نماید. این ایده هارمونیک‌های جریان شبکه را به مقدار مورد نظر استاندارد IEEE519-2014 تقلیل داده و توان راکتیو شبکه را جبران می‌نماید، در حالیکه می‌تواند ظرفیت، هزینه و تلفات مبدل منبع جریان را نیز کاهش ‌دهد. بمنظور ارزیابی عملکرد فیلتر پیشنهادی بخشی از یک شبکه توزیع نمونه با بار غیرخطی در محیط PSCAD/EMTDC مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ایده پیشنهادی انعطاف پذیری قابل ملاحظه‌ای را برای فیلتر بهمراه داشته و کارآئی آن را افزایش می‌دهد.

لینک کمکی