فایل رایگان مقاله ارائه يک استراتژي جامع مديريت انرژي در بهره‌برداري از ريزشبکه‌هاي چندگانه با درنظر گرفتن عدم?قطعيت?هاي ناشي از رخداد خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارائه يک استراتژي جامع مديريت انرژي در بهره‌برداري از ريزشبکه‌هاي چندگانه با درنظر گرفتن عدم?قطعيت?هاي ناشي از رخداد خطا :

امروزه افزایش استفاده از واحدهای تولید پراکنده در کنار ذخیره ساز ها و همچنین پیشرفت های مخابراتی باعث شکل‌گیری ریزشبکه ها و در نتیجه همکاری آن ها در سطحی وسیع تر و تشکیل ریزشبکه های چندگانه (MMGs) شده است. در این نوع از شبکه ها احتمال رخداد خطا در مکان‌های مختلف شبکه دور از انتظار نیست و می توان عنوان کرد که بروز خطا در شبکه، نه تنها باعث افزایش تلفات، کاهش بازدهی و افزایش خاموشی ها می شود، بلکه بهره برداری شبکه را مختل نموده و عملکرد اپراتورهای شبکه را با مشکل مواجه می‌سازد. با توجه به این نقطه نظر و با هدف پوشش خلاءهای تحقیقاتی موجود، در این مقاله، یک استراتژی جامع مدیریت انرژی به منظور بهره‌برداری از شبکه های مبتنی بر MMG با در نظر گرفتن احتمال رویداد خطا در مکان های مختلف شبکه و مواجهه با شرایط مختلف بهره برداری ارائه شده است. در استراتژی مدیریت انرژی جامع پیشنهادی، فرمول ‌نویسی نوآورانه مسأله برای ایجاد قابلیت خودترمیمی برای شبکه در شرایط رخداد خطا و حصول سود بهینه بهره‌برداری در شرایط عادی، ارائه شده است؛ همچنین نحوه ‌ی ارتباط اپراتورهای موجود در شبکه نیز مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، در ابتدا یک روش مناسب برای مدل‌سازی احتمال رویداد خطا در مکان های مختلف شبکه ارائه شده و سپس با ایجاد بستری مناسب، به پیاده سازی استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی پرداخته خواهد شد. روش پیشنهادی در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده و میزان اثربخشی آن بر روی نسخه توسعه یافته یک شبکه مرجعِ قابلیت اطمینان محور در مقایسه با چند روش مرسوم ارزیابی شده است.

لینک کمکی