فایل رایگان مقاله ارزيابي و ارجحيت عوامل موثر برموانع بهينه سازي انرژي الکتريکي مشترکين صنعتي شرکت برق منطقه اي سمنان با رويکرد ترکيبي اکتشافي متوالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي و ارجحيت عوامل موثر برموانع بهينه سازي انرژي الکتريکي مشترکين صنعتي شرکت برق منطقه اي سمنان با رويکرد ترکيبي اکتشافي متوالي :

در دنیای واقعی بسیاری از کالاها و خدمات عملاً تحت شرایط رقابت کامل تولید و عرضه نمی شوند و بیشتر تاسیسات عمومی نظیر‌آب ، برق ، گاز وتلفن تحت شرایط انحصاری اداره می شوند که در این میان صنعت برق دارای جایگاه ویژه ای است. با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور، یارانه‌ی پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه‌ی انواع حامل‌های انرژی در ایران، عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، و مشکلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناکارای سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است. لذا هدف از این مطالعه فایل رایگان مقاله ارزيابي و ارجحيت عوامل موثر برموانع بهينه سازي انرژي الکتريکي مشترکين صنعتي شرکت برق منطقه اي سمنان با رويکرد ترکيبي اکتشافي متوالي می باشد. روش تحقیق، روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. شرکت‌کنندگان پژوهش در بخش مصاحبه تعداد 35 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه برق و الکترونیک به عنوان مشارکت‌کنندگان بالقوه با روش نمونه‌گیری هدفمند صاحب‌نظران کلیدی و تکنیک اشباع نظری انتخاب شدند.در بخش کمی نیز پرسشنامه ای با 54 سوال طراحی و در اختیار 35 خبره قرار گرفت. در این بخش از روش دلفی فازی جهت اجماع نظر صاحبنظران در رابطه با 6 بعد مدیریتی، اطلاعاتی، مالی، سیاسی/ قانونی، فرهنگی/سازمانی، و فنی/تکنولوژیکی استفاده شد. در روش دلفی فازی پس از سه‌راند خبرگان به اجماع رسیدند و 30 زیر عامل تایید شدند.آنگاه، از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی استفاده شد. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی روابط میان عوامل و تاثیر پذیری انها مشخص شد که عامل موانع فنی تاثیر پذیرترین و عامل سیاست گداری/ قانونی تاثیر گذار ترین عامل شناخته شدند.سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای وزن عوامل محاسبه و اهمیت آنها مشخص گردید.بدین صورت که، موانع فنی در اهمیت اول (با وزن266/0) و موانع مدیریتی در اهمیت آخر(با وزن 113/0) قرار گرفتند.

لینک کمکی