فایل رایگان مقاله بررسي تنش تسليم خاک در موقعيت‌هاي شيب گوناگون در يک شيب‌تپه با پوشش مرتع ‌با وقوع فرسايش خميري‌شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تنش تسليم خاک در موقعيت‌هاي شيب گوناگون در يک شيب‌تپه با پوشش مرتع ‌با وقوع فرسايش خميري‌شکل :

فرسایش توده‌ای یکی از مهم‌ترین انواع فرسایش آبی است. خاک‌هایی که از ذرات ریزدانه (به‌ویژه سیلت) تشکیل شده‌اند، پایداری کمی در مقابل فرسایش دارند. چراکه ظرفیت نگه‌داری آب بیش‌تری را داشته و سبب افزایش رطوبت اشباع در خاک می‌شوند و احتمال وقوع فرسایش توده‌ای را افزایش می‌دهند. در این پژوهش، تنش تسلیم خاک در موقعیت‌های شیب گوناگون در یک شیب‌تپه با پوشش مرتعی ‌با وقوع فرسایش خمیری شکل در منطقه رابر استان کرمان بررسی شده است. برای این منظور در گام نخست سه پروفیل به ترتیب در بالای شیب، میانه شیب و پایین شیب، یک شیب‌تپه‌ای که فرسایش خمیری ‌شکل در آن رخ داده بود، حفر گردید. پس از تعیین و تشخیص لایه‌های خاک، نمونه‌برداری خاک در عمق‌های گوناگون انجام شد. سپس برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شامل میزان کربنات کلسیم معادل، درصد شن، رس، سیلت، اجزا سیلت، درصد رطوبت اشباع و حد روانی اندازه‌گیری شد. هم‎‌چنین آزمایشات رئولوژیکی خاک نظیر تنش تسلیم و ویسکوزیته به‌منظور تعیین رفتار جریانی خاک نیز انجام شد. نتایج نشان دادند که در منطقه مورد مطالعه دو موقعیت پایین و بالای شیب‌تپه دارای شاخص فرسایش‌پذیری بالا هستند (54/0=K پایین و 52/0=K بالا). هم‌چنین موقعیت بالای شیب دارای بالاترین میزان سیلت درشت (33/28 درصد)، رطوبت اشباع (29/57 درصد) و کم‌ترین میزان رس (45/16 درصد) بود و در پی آن تنش برشی خیلی پایین‌تری را نسبت به دو موقعیت دیگر شیب تحمل می نماید. بهترین مدل برای پیش‌بینی رفتار جریانی خاک برای بیشتر نمونه‌ها مدل هرشل‌بالکلی بود که دارای ضریب تبیین بالاتری (90/0R2>) نسبت به مدل بینگهام و کاسون بود. میزان سیلت ریز و کربنات کلسیم معادل بر رفتار و خواص رئولوژیکی اثر گذار بود به‌گونه‌ایی که میزان سیلت ریز بر تنش برشی و میزان کربنات کلسیم معادل بر ویسکوزیته و تنش تسلیم اثر گذار بودند و تنش تسلیم معیار خوبی برای پیش‌بینی رفتار خاک در برابر فرسایش خمیری‌شکل و شناسایی نقاط حساس به این فرسایش شناخته شد.

لینک کمکی