فایل رایگان مقاله مقايسه روش‌هاي قطعي و زمين‌آمار در تعيين تغييرات مکاني نيتراتِ دشت قائم‌شهر- جويبار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه روش‌هاي قطعي و زمين‌آمار در تعيين تغييرات مکاني نيتراتِ دشت قائم‌شهر- جويبار :

نیترات از جمله مهم ترین آلاینده های منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌باشد، که اثرات نامطلوبی بر سلامت مصرف کنندگان دارد. بدلیل نبود زمان کافی و بودجه مورد نیاز، در عمل امکان نمونه‌برداری کامل و به موقع از تمام چاه‌های موجود در هر منطقه ممکن نیست. بنابراین تخمین میزان نیترات در نقاط مشخص براساس اطلاعات نقاط هم جوار از اهمیت ویژه ای در مطالعات آب‌های زیرزمینی برخوردار است. در این پژوهش از داده‌های 55 حلقه چاهک مشاهده‌ای در سطح 902 کیلومتر مربع از اراضی دشت قائم‌شهر- جویبار استفاده شد. دقت روش‌های قطعی و زمین‌آمار به‌منظور تعیین مناسب‌ترین روش برای تعیین تغییرات مکانی نیترات مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان تمامی روش‌های میان‌یابی، کوکریجینگ ساده با متغیر کمکی کلسیم، مناسب‌ترین روش تشخیص داده شد. مقدار RMSE در این روش، 45/7 میلی‌گرم در لیتر، MAE معادل 95/5 میلی‌گرم در لیتر و ضریب تعیین 47/0 حاصل شد. مدل نیم تغییرنما J-Bessel نیز از قوی ترین ساختار مکانی برخوردار بود. استفاده از نقشه کاربری اراضی استان مازندران در محدوده مورد پژوهش نیز، نشان از مقادیر بالای نیترات در محدوده شهری دارد. یافته‌ها نشان داد، بیشترین آلودگی نیترات در شهر بهنمیر و از نواحی ساحلی دریای خزر می‌باشد و در تمامی نواحی در حد مجاز قرار دارد.

لینک کمکی