فایل رایگان مقاله ترجيح جوجه‌هاي گوشتي براي رنگ خوراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ترجيح جوجه‌هاي گوشتي براي رنگ خوراک :

مطالعه ترجیح جوجه‎های گوشتی به رنگ خوراک برای بهبود رفاه و راحتی جوجه‏های گوشتی مهم است و ممکن است در بهبود عملکرد نیز سودمند باشد. هدف آزمایش نخست بررسی ترجیح جوجه‏ های یک روزه در تحت نورهای مختلف به رنگ‎های مختلف بود. یکصد و شصت قطعه جوجه راس 308 به تازگی هچ شده که قبلاً خوراکی دریافت نکرده بودند، به پن‎های نوردهی شده با رنگ نورهای مختلف (سفید، زرد، سبز و قرمز) اختصاص یافت. تحت هر رنگ نور چهار انتخاب از رنگ خوراک (قرمز، سبز، زرد و شاهد) ارائه شد. انتخاب در لحظه‎ای که پرنده تلاش برای به دست آوردن خوراک از یک رنگ می‎نمود ثبت می‎شد. در آزمایش دوم، 80 قطعه جوجه انتخاب شد که سپس به طور مساوی به چهار پن نوردهی شده با نور سفید تقسیم شدند. شدت‎های نور برای تمامی پن‎ها یکسان بود. هر پن با استفاده از پلاستیک‏های تیره برای جلوگیری از تداخل دید با پن‏ های مجاور جدا شد. در هر پن چهار ظرف محتوی خوراک‎هایی با رنگ‏ های مختلف قرار گرفت و جوجه‏ ها مجاز به مصرف از خوراک با رنگ مورد ترجیح خود بودند. تمامی جوجه‏ ها با یک جیره استاندارد NRC تغذیه شدند و در همه پن‏ ها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند. میزان مصرف خوراک از هر رنگ خوراک در هر پن به صورت درصد از کل مصرف خوراک در آن پن تا روز 28 دوره پرورشی تعیین شد. نتایج نشان داد که بین ترجیح جوجه‏ ها یک روزه به رنگ‏ های خوراکی تفاوت معنی‏ دار آماری وجود نداشت. با این حال، مشاهده شد که تحت نور سفید جوجه‏ ها متمایل بودند که رنگ خوراک سبز را به شاهد ترجیح دهند (08/0=P). بنا به نتایج آزمایش دوم، درصد مصرف خوراک از رنگ سبز به طور معنی‎داری بالاتر از سایر رنگ‏ های خوراکی بود. همچنین پایین‏ ترین درصد مصرف خوراک در تحت نور سفید، مربوط به رنگ خوراک قرمز بود.

لینک کمکی