فایل رایگان مقاله اجراي راديوگرافي نوتروني در راکتور تحقيقاتي کم قدرت MNSR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اجراي راديوگرافي نوتروني در راکتور تحقيقاتي کم قدرت MNSR :

رادیوگرافی نوترونی یک روش آزمون غیرمخرب پیشرفته، سودمند و منحصربه‌فرد در صنایع و تحقیقات مختلف می‌باشد. راکتورهای هسته‌ای منابع قدرتمند و پایدار تولید شار نوترون برای سیستم رادیوگرافی نوترونی محسوب می‌شوند. در این پژوهش، از راکتور تحقیقاتی MNSR به عنوان منبع نوترونی یک سیستم رادیوگرافی نوترونی استفاد شده و پارامترهای باریکه نوترونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش تبدیل مستقیم و مبدل گادولینیومی، تصویر نوترونی در باریکه نوترونی آن تهیه شد و با استفاده از استاندارد مخصوص سنجش کیفیت تصویر یعنی استاندارد ASTM-E545، کیفیت تصویر نوترونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اندازه‌گیری نشان می‌دهد شار نوترونی باریکه این سیستم در بیشینه توان راکتور برابر با n.cm-2.s-1 105×3 و نسبت موازی‌سازی 100 می‌باشد. ارزیابی کیفیت تصویر نیز نشان داد کیفیت تصویر رتبه V (رتبه پنج) بر اساس رتبه بندی کیفیت استاندارد ASTM-E545 می‌باشد.

لینک کمکی