فایل رایگان مقاله مقايسه دزيمتري چهار نوع استنت پرتوزاي مري به‌منظور درمان سرطان مري پيشرفته با استفاده از شبيه‌سازي مونت‌کارلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه دزيمتري چهار نوع استنت پرتوزاي مري به‌منظور درمان سرطان مري پيشرفته با استفاده از شبيه‌سازي مونت‌کارلو :

دستیابی به روشی بهینه برای درمان سرطان مری به دلیل حساسیت این بافت، همواره مورد توجه ویژه پژوهشگران قرار دارد. امروزه استفاده از استنت‌های مری حامل دانه‌های ید-125 در براکی‌تراپی به‌منظور درمان سرطان پیشرفته مری، گسترش یافته است. بررسی توزیع دز هر نوع استنت پرتوزا قبل از استفاده بالینی ضروری است. در این مطالعه با استفاده از کد مونت‌کارلوی MCNPX2.6 و Geant4 توزیع دز در راستای محور طولی و راستای زاویه‌ای برای استنت آغشته به ید-125 و سه مدل از استنت‌های مری حامل دانه‌های ید-125 بر مبنای چینش‌های مختلفی از استقرار دانه‌ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، استنت‌های مری حامل دانه‌های ید-125 با فاصله مراکز دو چشمه متوالی کمتر از mm 20 پتانسیل بکارگیری بالینی برای درمان سرطان پیشرفته مری را دارا هستند.

لینک کمکی