فایل رایگان مقاله قواعد حاکم بر اجراي مجازات درباره جنايت دوقلوي به هم چسبيده در حقوق ايران و فقه اماميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله قواعد حاکم بر اجراي مجازات درباره جنايت دوقلوي به هم چسبيده در حقوق ايران و فقه اماميه :

یکی از موضوعات چالشی در موازین فقه امامیه و به ویژه حقوق ایران، مسأله امکان و یا عدم امکان اجرای مجازات بر جنایت ارتکابی توسط دوقلوی چسبیده است که این موضوع بر دو محور امکان و یا عدم امکان جداسازی آنان با لحاظ قابلیت صدور دستور جداسازی آنان از یکدیگر در حالات گوناگونی چون 1ـ امکان جداسازی آن‌ها از یکدیگر، ولی با وجود رضایت، یا عدم رضایت یکی و یا هر دو؛ 2ـ مداخله یکی و یا هر دو در وقوع جنایت در فروض مختلف؛ 3ـ ضمانت اجرای عدم اعمال مجازات بر دوقلوی به هم چسبیده قابل طرح است. یافته‌ها نشان داده است اولاً دادگاه در فرض امکان جداسازی و عدم خطر جسمی ولو عدم رضایت آنان می‌تواند دستور جداسازی آنان را صادر کند؛ ثانیاً در صورت عدم امکان اجرای مجازات حبس بدل از قصاص و عدم امکان جداسازی آنان، مجازات جایگزین پیش‌بینی نشده است؛ ثالثاً در فرض عدم امکان جداسازی دوقلوی به هم چسبیده از یکدیگر در حالت مداخله یکی از آنان در جنایت و عدم امکان تبدیل و یا اعمال مجازات به تنهایی، امکان جداسازی وجود ندارد؛ رابعاً در صورت اجازه هر دو بر اجرای مجازات در فرض مداخله یکی در جنایت و عدم امکان جداسازی، نمی‌توان دستور اجرای مجازات را صادر کرد، لذا در موارد اخیر به جهت تحقق خوف و تغریر و حرج به نفس دیگری همچون موارد عسر مماثلث و احتمال سرایت و زیادتی در قصاص، دیه متعین است.

لینک کمکی