فایل رایگان مقاله آثار اخلاقي نهادهاي معافيت از کيفر و تعويق صدور حکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله آثار اخلاقي نهادهاي معافيت از کيفر و تعويق صدور حکم :

زمینه و هدف: فراهم‌کردن شرایط برای بازسازی و احیای مجرمان اجتماعی یکی از موضوعات مهم حقوقی و کیفری در قوانین مختلف دنیا به شمار می‌رود که به نوبه خود بر اخلاق اجتماعی و فردی اثرگذار است. به این دلیل که با اجرای عملیات بازپروری و بازسازی مجرمان اجتماعی و اطمینان از عدم تکرار مجازات، راهی برای اصلاح اخلاقی جامعه فراهم می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است تا آثار و پیامدهای اخلاقی نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم را در حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش‌ها: با توجه به این‌که موضوع بحث، مشروعیت اخلاقی نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم است، بهره‌گیری از متون حقوقی و اخلاقی و همچنین کندوکاو در قوانین حقوقی و کیفری به عنوان اسناد و منابع این موضوع، در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین رویکرد پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و روش پژوهش نیز کیفی است.
یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر، این است که نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، به دلیل فردی‌کردن مجازات‌ها و همچنین بازپروری مجرمان غیر خطرناک، باعث ایجاد رویه‌های اخلاقی و هنجاری در جامعه اسلامی می‌شوند و از این جهت، اصل کرامت انسانی را در حوزه‌های فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار می‌دهند.
نتیجه‌گیری: بازپروری و اصلاح رفتار انسان در جامعه، یکی از پایه‌های اصلی حقوق و اخلاق اسلامی است و از این جهت، کمک به مجرمان غیر خطرناک، می‌تواند راهی برای احیای آن در جامعه اسلامی باشد، ضمن این‌که نهادهای معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، می‌توانند باعث کاسته‌شدن از تعداد زندانیان و بهبود وضعیت مجرمان اصلاح‌پذیر شود که به نوبه خود مشروعیت اخلاقی دارد.

لینک کمکی