فایل رایگان مقاله بررسي تأثير رسانه بر افزايش حس ناامني و جرم از ديدگاه حقوق شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير رسانه بر افزايش حس ناامني و جرم از ديدگاه حقوق شهروندي :

رسانه‌ها و حقوق شهروندی از جهات متعددی با هم در ارتباط هستند. از جنبه مثبت می‌توان گفت رسانه‌ها در حوزه زندگی شهروندی باعث اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی می‌شوند و از جهتی منفی نیز می‌توانند در بُعد بازنمایی جرم و دامن‌زدن به ناامنی، زمینه‌ساز تهدید حقوق شهروندی تلقی شوند. بنابراین رسانه‌ها در حوزه زندگی شهروندان، آثار دوگانه‌ای بر جای می‌گذارند. با این وجود، از جنبه بررسی آثار منفی رسانه‌ها می‌توان به اثرگذاری نامطلوب آنان بر افزایش ناامنی، ترس از جرم، عادی‌شدن آن و حتی همگانی‌شدن شیوه‌های جرم در میان آحاد شهروندان اشاره کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر رسانه‌ها بر افزایش حس ناامنی و جرم را از منظر حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد و راه‌کارهایی برای مقابله با آثار نامطلوب رسانه‌ها ارائه کند. از این منظر، امنیت به عنوان یکی از محورهای اساسی حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌گیرد. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر این است که رسانه‌ها با بازنمایی جرائم، عادی‌جلوه‌دادن جرم، انتقال سریع و آموزش به بزه‌کاران، عاملی برای گسترش ناامنی نیز هستند. از این رو تهدیدی برای حقوق شهروندی تلقی می‌شوند. در سوی مقابل، قوانین کیفری دولت‌ها، نظارت بر عملکرد گردانندگان رسانه‌ها، لزوم بازبینی در محتوای رسانه‌هایی که ناامنی و ترس از جرم را دامن می‌زنند. همچنین مشارکت شهروندان در امر نظارت و تولید محتوای رسانه‌ها از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند آثار نامطلوب رسانه‌ها را از بین ببرد و در عین حال از حقوق شهروندی دفاع به عمل آورد. روش پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است که با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، مقالات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع نسبت به گردآوری داده‌ها اقدام نموده است.

لینک کمکی