فایل رایگان مقاله مهارت هاي رشدي لازم براي اثربخشي درمان هاي شناختي رفتاري در کودکان: مروري چترگونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مهارت هاي رشدي لازم براي اثربخشي درمان هاي شناختي رفتاري در کودکان: مروري چترگونه :

درمان شناختی رفتاری برای دامنه وسیعی از مشکلات روان‌شناختی کودکان به کار می‌رود. بااین‌وجود، کودکان باید به سطح تحولی لازم برای بهره‌مندی از این درمان رسیده باشند. هدف این پژوهش بررسی مهارت‌های تحولی لازم برای اثربخشی درمان شناختی در کودکان است.
در مرور چترگونه حاضر، مقالات مروری منتشرشده پیرامون موضوع پژوهش در طی سال‌های 2018-1900 از پایگاه‌های داده‌ای Scopus، PubMed و Springer استخراج شدند. از بین پژوهش‌های استخراج‌شده تعداد 6 مقاله براساس ملاک‌های ورود معین، برای بررسی در این پژوهش انتخاب گردیدند. یافته‌ها نشان داد که انواعی از مهارت‌ها هیجانی شامل درک و شناسایی هیجانات، مهارت‌های اجتماعی شامل اتخاذ دیدگاه اجتماعی و مهارت‌های شناختی شامل؛ فراشناخت، استدلال علی، استدلال منطقی، استدلال علمی، توانایی کلامی و انعطاف‌پذیری شناختی در اثربخشی درمان رفتاری شناختی برای کودکان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. برخی کودکان به درمان پاسخ ضعیفی می‌دهند زیرا هنوز به تحول هیجانی، اجتماعی و شناختی موردنیاز برای درک و کاربرد مهارت هایی که در درمان آموزش داده می‌شود، نرسیده‌اند. در نتیجه، درمان برای کودکان باید با توانایی کودکان برای درک و اجرای تکنیک‌های درمانی متناسب باشد، درغیراین صورت، اثربخشی آن محدود می‌شود.

لینک کمکی