فایل رایگان مقاله RNA هاي بلند غير کد کننده (LncRNA) و اهميت آن ها در بيماري هاي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله RNA هاي بلند غير کد کننده (LncRNA) و اهميت آن ها در بيماري هاي انساني :

ژن های کد کننده پروتئین تنها بخش کوچکی از ژنوم انسان را تشکیل می‌ دهند و قسمت اعظمی از توالی های ژنومی از نظر رونویسی خاموش هستند. اما مشاهدات اخیر نشان دهنده وجود عناصر عملکردی مهم از جمله رونوشت های غیر کد کننده بلند در ژنوم انسان می باشد. RNA های بلند غیر کننده (lncRNA) یک کلاس از رونوشت های غیر کد کننده با طول بیش از 200 نوکلئوتید در ژنوم انسان می باشند که عملکرد خود را از طریق مکانیسم های متعددی شامل فرا خواندن کمپلکس های تغییر دهنده کروماتین به جایگاه های خاصی از ژنوم، ایجاد داربست های مولکولی، تعدیل فرآیند رونویسی و تنظیم بیان miRNA ها انجام می دهند. مطالعات اخیر بر نقش فزاینده این lncRNA ها در پاتوژنز بیماری های مختلف تاکید دارد و این موضوع که ژن های کد کننده پروتئین تنها عامل در بروز بیماری های انسانی هستند را به چالش می کشد. این مطالعه به بررسی lncRNA ها و نقش کلیدی آن ها در بیماری های انسانی از جمله سرطان، بیماری های قلبی و عروقی، مالتیپل اسکلروزیس و ... می پردازد.

لینک کمکی