فایل رایگان مقاله دلايل شکست کاشتني هاي استخواني و راه حل هاي مبتني بر فناوري نانو جهت رفع آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله دلايل شکست کاشتني هاي استخواني و راه حل هاي مبتني بر فناوري نانو جهت رفع آن ها :

در حال حاضر شل شدگی و لقی کاشتنی های استخوانی و عفونت عمیق اطراف آن به دلیل رشد و تکثیر میکروب ها بر روی سطح آن ها، دو دلیل اصلی شکست کاشتنی های استخوانی است. لق شدگی اغلب به دلایل: 1- عدم اتصال مناسب کاشتنی و استخوان و ایجاد جابجایی های خیلی کوچک در مواقع بارگذاری 2- عدم رشد مناسب سلول های استخوانی در فصل مشترک کاشتنی- استخوان 3- چسبندگی ضعیف سلول های استخوانی به کاشتنی رخ می دهد. عفونت عمیق اطراف کاشتنی اغلب به دلیل هجوم میکروب ها به محل کاشتنی و تشکیل بیوفیلم بر روی سطح کاشتنی رخ می دهد. در این مقاله، انواع نانوپوشش های برطرف کننده مشکلات کاشتنی ها مورد بحث قرار گرفته و نهایتا جهت گیری پژوهش ها در آینده مشخص شده است. استفاده از پوشش های حاصل از بیومولکول های حاوی فاکتورهای رشد استخوانی (BMPs) و پوشش هایی با قابلیت رهایش کنترل شده دارو از جمله فناوری های جدیدی هستند که در این زمینه در حال توسعه هستند. پیش بینی می شود آینده متعلق به نانو پوشش هایی خواهد بود که قابلیت کنترل لق شدگی و درمان موضعی عفونت را همزمان محقق کنند.

لینک کمکی