فایل رایگان مقاله ارزيابي و برآورد خطر فرسايش و رسوب در حوضه آبريز کرج با استفاده از روش هاي مورفومتري و تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي و برآورد خطر فرسايش و رسوب در حوضه آبريز کرج با استفاده از روش هاي مورفومتري و تجربي :

طی هر سال هزاران تن خاک مرغوب و حاصلخیز به وسیله ی اشکال مختلف فرسایش از دسترس خارج‌ می شود. ارزیابی میزان رسوب و فرسایش حوضه ها از مهم ترین اقدامات متخصصان ژئومورفولوژی و منابع طبیعی به شمار می رود. حوضه کرج یکی از حوضه های مهم و استراتژیک در کلانشهرهای تهران و کرج است که در راستای توسعه پایدار به ارزیابی جامع منابع آب و خاک نیازمند است. در این تحقیق برای برآورد رسوب و خطر فرسایش در حوضه ی آبریز کرج، از داده های هیدرومتری سازمان آب منطقه ای، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاعی استفاده و در نرم افزارهای Arc Map10.5 و5 Envy پردازش شد. سپس از این داده ها برای اجرای روش های مورفومتری، هیدروفیزیکی (CSY)، فورنیه و فارگاس استفاده شد. محاسبات نشان می دهد که میزان رسوب سالانه ی حوضه ی کرج در روش مورفومتری، 61/8 تن در هکتار و روش های تجربی فورنیه و هیدروفیزیکی به ترتیب 73/4 و 87/3 تن در هکتار است؛ این در حالی است که بر اساس داده های واقعی منحنی سنجه رسوب سازمان آب منطقه ای، نرخ رسوب سالانه 89/6 تن در هکتار می باشد. بنابراین، روش مورفومتری از نزدیک ترین برآورد نسبت به داده های واقعی برخوردار است و برای برآورد فرسایش رسوب در حوضه های آبریز بزرگ، روش مناسبی محسوب می شود. همچنین طبق نقشه ی پهنه بندی خطر فرسایش در روش فارگاس، 16/29 % از وسعت حوضه ی کرج در محدوده ی فرسایش شدید قرار دارد. گسترش سازند کهار، زیارت، آسرا و سازندهای کواترنری و فعالیت شدید گسل های مشا و کرج، از مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش نرخ فرسایش و رسوب در حوضه ی آبریز کرج است.

لینک کمکی