فایل رایگان مقاله نظم‌بخشي هيجان اخلاقي؛ دلالت و تدقيق يک مفهوم‌سازي نو براي فهم نقش هيجانات در اخلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نظم‌بخشي هيجان اخلاقي؛ دلالت و تدقيق يک مفهوم‌سازي نو براي فهم نقش هيجانات در اخلاق :

چیستی هیجان‌های اخلاقی، کارکرد این هیجان‌ها، چگونگی تغییر و تجربه‌ی آن‌ها و نسبت آن با قضاوت‌ اخلاقی و کنش‌های اخلاقی، از جمله مهم‌ترین مسائل روبه‌روی پژوهش‌های روان‌شناسی اخلاق و تربیت اخلاقی است. کاوش مفهومی و نظری در ترکیب زبانی «نظم‌بخشی هیجان اخلاقی» و تعیین امکان و حدود و ثغور مفهومی و معنای آن، از طریق تمرکز بر دلالت‌ها، نظریه‌ها و پژوهش‌های پیرامون هیجان‌های اخلاقی و هیجان و نظم‌بخشی هیجانی، مسأله‌ی پژوهش حاضر است. در راستای مفهوم‌سازی نظم‌بخشی هیجان اخلاقی و روشن‌سازی مصادیق آن، از روش تحلیل اسنادی و ارزیابی تأملی دلالت‌های تحقیقات پیشین استفاده شد. این گام‌ها شامل انتخاب موضوع، تعیین اهداف و سؤالات، بررسی‌های اکتشافی و پیشینه‌ی پژوهش، انتخاب رویکرد نظری، جمع‌آوری منابع و تکنیک‌های بررسی آن و همچنین، پردازش، نگارش و گزارش پژوهش، می‌شد. نتایج نشان داد بر مبنای تحلیل‌های انجام‌شده و دلالت‌های نظری و پژوهشی موجود، مفهوم نظم‌بخشی هیجان اخلاقی، دارای معنا و مدلول روشن است و می‌تواند تحقیقات در زمینه‌ی روان‌شناسی اخلاق را منسجم‌تر کند و از طریق یکپارچه‌سازی فهم فرایند نظم‌بخشی هیجانی خاص حیطه‌ی اخلاق، افقی تازه پیش روی پژوهش‌ها و عمل قرار دهد.

لینک کمکی