فایل رایگان مقاله بررسي نشانه‌هاي باليني مبتلايان به آنومالي وريدي عروق سيستم عصبي مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي نشانه‌هاي باليني مبتلايان به آنومالي وريدي عروق سيستم عصبي مرکزي :

زمینه و هدف: آنومالی وریدی شایعترین ناهنجاری عروقی سیستم عصبی مرکزی است که با توجه به مکان درگیری می‌تواند علایم مختلف عصبی ایجاد کند. شناخت علایم بالینی و عوارض احتمالی این بیماری کمک شایانی به تشخیص و درمان آن می‌نماید. این مطالعه با هدف بررسی تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به آنومالی وریدی صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر که در بیمارستان سینا شهر همدان از فروردین 95 تا اسفند 1396 انجام شد، تعداد 41 بیمار مبتلا به آنومالی وریدی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های بیماران از نظر مراجعات آنها در طی دوره پیگیری گردآوری و نتایج آن گزارش گردید.
یافته‌ها: در این مطالعه 21 نفر (51/21%) مرد و 20 نفر (48/79%) زن با میانگین سنی بیماران 2±50 سال بررسی شدند. شایعترین نشانه اولیه بیماری تشنج در 20 بیمار (48/78%) بود. بیشتر ضایعات در لوب پریتال با 11 مورد (26/82%) و سپس در لوب فرونتال با هشت مورد (19/51%) بود. از نظر عوارض طی فالوآپ 16 بیمار (39/02%) بدون عارضه، 16 بیمار دچار 48 اپیزود تشنج، هفت بیمار دچار 9 اپیزود خونریزی مغزی، دو بیمار دچار همی‌پارزی اندام، یک بیمار دچار سردرد و یک بیمار دچار فلج عصب شش مغزی شد. از نظر بیماری و ریسک فاکتورها به‌ترتیب 9 بیمار (26/82%) مبتلا به فشارخون بالا، پنج بیمار (12/19%) مبتلا به مننژیوم و سه بیمار (7/31%) مبتلا به دیابت بودند. هفت بیمار (17/07%) سابقه خانوادگی مثبت داشتند که شیوع علایم و عوارض در آن‌ها بالاتر از سایر بیماران بود.
نتیجه‌گیری: بیشتر ضایعات به‌صورت تک‌گیر و شایعترین علامت بالینی آن تشنج بود. ضایعات سوپراتنتوریال بیشتر با تشنج و ضایعات اینفراتنتوریال بیشتر با خونریزی همراه بودند.

لینک کمکی