فایل رایگان مقاله بررسي وضعيت رشد و تغذيه در کودکان مبتلا به سندرم داون کانديد عمل جراحي قلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي وضعيت رشد و تغذيه در کودکان مبتلا به سندرم داون کانديد عمل جراحي قلب :

زمینه و هدف: اختلالات رشد در کودکان مبتلا به بیماری قلبی شایع است. کودکان سندرمیک (سندرم داون) نیز از شیوع بالای اختلالات رشد رنج می‌برند. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت رشد کودکان مبتلا به سندرم داون و بیماری مادرزادی قلب کاندید عمل جراحی ترمیمی بود.
روش بررسی: این مطالعه به‌صورت گذشته‌نگر از فروردین 1390 تا فروردین 1396 با بررسی پرونده‌ی همه بیمارانی که در مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحت عمل جراحی قلبی قرار گرفتند، انجام شد. سن، وزن، قد، شاخص وزن برای سن، شاخص وزن برای قد، شاخص قد برای سن، مورتالیتی و میزان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در این بیماران ثبت شد.
یافته‌ها: 35 (51/5%) بیمار زن و 33 (48/5%) بیمار مرد بودند. میانگین سن، وزن و قد این کودکان به‌ترتیب برابر با 24/9±26/9 ماه، kg 9/1±4/95 و cm 17/95±79/55 بوده است. میانگین شاخص وزن برای قد، شاخص وزن برای سن و شاخص قد برای سن در این کودکان به‌ترتیب برابر با 1/65±2/18-، 2/25±1/95- و 3/11±1/22- بود. براساس مقادیر شاخص‌های وزن برای سن، وزن برای قد و قد برای سن به‌ترتیب 85/3%، 77/9% و 75% از بیماران درجاتی از سو‌تغذیه (خفیف تا شدید، شاخص کمتر از 1-) را داشتند. شایع‌ترین اختلال قلبی مشاهده‌شده در این بیماران، نقص دیواره‌ی بین بطنی (نقص دیواره‌ی بین بطنی) همراه با هایپرتانسیون شریان پولمونری بوده است.

نتیجه‌گیری: اختلال تغذیه‌ای در کودکان با سندرم داون و بیماری مادرزادی قلبی، شیوع بالایی داشت.

لینک کمکی