فایل رایگان مقاله ارزيابي ذخاير نامتعارف شيل گازي در توالي‌هاي رسوبي «ژوراسيک مياني» تا «کرتاسه‌ي زيرين» در ناحيه‌ي لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي ذخاير نامتعارف شيل گازي در توالي‌هاي رسوبي «ژوراسيک مياني» تا «کرتاسه‌ي زيرين» در ناحيه‌ي لرستان :

مطالعات انجام شده در توالی‌های رسوبی «ژوراسیک» تا «کرتاسه» در ناحیه‌ی لرستان حاکی از وجود لایه‌هایی با گسترش ناحیه‌ای وسیع، ضخامت و مقدار ماده‌ی آلی قابل توجه در قاعده‌ی «سازند گرو» و رأس «سازند سرگلو» بوده که در محیط دریایی باز و در شرایط احیایی رسوب کرده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که به جز بخش‌هایی در نواحی شمال شرقی، شمال غربی و بخش میانیِ ناحیه -در امتداد بالاآمدگی «اناران»- شرایط برای رسوب این لایه‌های غنی از ماده‌ی آلی در زمان پیشروی دریا فراهم بوده است. با بررسی تاریخچه «تدفین-حرارتی» این لایه‌ها، مشخص شده است که در مناطق قابل توجهی از ناحیه مورد مطالعه، مواد آلی این دو سازند، به ویژه در سازند سرگلو که به‌طور غالب از نوع «کِروژن II» هستند، به حد بلوغ در حد پنجره‌ی گاززایی رسیده‌اند؛ که این موضوع با شواهد وجود گاز در چاه‌های ناحیه تایید می‌گردد.کانی‌های کربناته نیز به عنوان کانی غالب در دو سازند فوق وجود دارند. عمق تدفین متفاوتِ دو لایه‌ی هدف و شرایط زمین‌شناسی و ساختمانی مختلف، سبب ایجاد رژیم‌های فشاری متفاوت در این ناحیه شده است. این مسأله از این جهت اهمیت دارد که انتظار تولید بیشتر در نواحی پرفشارتر، در تعیین محل مناسب حفاری مد نظر قرار خواهد گرفت. ارزیابی‌های پتروفیزیکی و اندازه‌گیری‌‌های آزمایشگاهی نشان از مقدار قابل توجه جذب گاز بر روی بخش‌های آلی افق‌های هدف و هم‌چنین وجود گاز آزاد در خلل و فرج بخش آلی و معدنی سنگ داشته است. بر این اساس با «مدل‌سازی استاتیک» انجام شده در گستره‌ی ناحیه‌ی هسته یا ناحیه مناسب با در نظر گرفتن حد مقدار «انعکاس ویترینیت»ِ 1/2 درصد، حجم گاز جذب شده و گاز آزاد در دو سازند تخمین‌زده شده است.

لینک کمکی