فایل رایگان مقاله چينه شناسي رسوبات پالئوزوئيک در ايران مرکزي و زاگرس و ارزيابي پتانسيل هيدروکربوري آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله چينه شناسي رسوبات پالئوزوئيک در ايران مرکزي و زاگرس و ارزيابي پتانسيل هيدروکربوري آنها :

پتانسیل هیدروکربوری رسوبات پالئوزوئیک در دو «زون» مهم ساختاری ایران مرکزی و زاگرس از اهمیت بالایی برخوردارند. هرچند مطالعات انجام شده در حوضه زاگرس نسبت به ایران مرکزی گسترده تر بوده، اما هنوز موارد ناشناخته‌ای در آنها وجود دارد. در مطالعات زمین‌شناسی ایران مرکزی، روند مطالعاتی سیستماتیک انجام نشده و داده‌های مستند زیادی وجود ندارد، اما می‌توان با بررسی‌های اصولی به اهدافی بزرگ دست یافت که پایه‌گذار اکتشاف هیدروکربوری در ناحیه ایران مرکزی باشد. در این پژوهش برش‌هایی از رسوبات پالئوزوئیک که حضور مواد آلی در آنها محرز بوده و از توان فسیلی آنها تا حدی اطمینان وجود داشت، از دیدگاه «چینه‌شناسی»، «فسیل‌شناسی»، «ژئوشیمی» و «ایزوتوپی» مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات چینه‌شناسی حاکی از شباهت بسیار زیاد رسوبات پالئوزوئیک آذربایجان با ایران مرکزی است. قدیمی‌ترین واحد سنگی که در زاگرس «برونزد» دارد، «سری هرمز» است که در هیچ جا قاعده‌ی آن دیده نمی‌شود. بررسی‌های چینه‌شناسی حاکی از وجود ویژگی‌های مشترک در سری هرمز و «سری ریزو» است و سِن «پرکامبرین» دارند. پس از آن، بخش بالاییِ «سازند سلطانیه» قدیمی‌ترین واحد سنگی است که تاکنون در زاگرس برونزد داشته و در این پژوهش برای نخستین بار معرفی شده است. بر اساس مطالعات انجام شده و آنالیزهای شیمیایی، در ایران مرکزی رسوبات «افق موش» و «سازند شیشتو II»، و در مرحله بعدی «سازند شیرگشت» و «آباده» از نظر منشاء هیدروکربوری می‌توانند مدنظر قرار گیرند. در نهایت براساس نتایج حاصل از مطالعات، در پالئوزوئیک زاگرس می‌توان سه سیستم «نفتی میلا III و باروت»، سیستم «ایلبیکو زردکوه»‌ و «سیستم نفتی پالئوزوئیک بالا» راتعریف نمود. شایان ذکر است احتمال وجود یک سیستم نفتی در «هرمز» دور از انتظار نیست، به طوری که سنگ منشأ و سنگ مخزن هرمز و نیز سنگ‌های بالایی آن به عنوان سنگ پوشش باشند.

لینک کمکی