فایل رایگان مقاله شبيه‌سازي يک‌ بعدي و يک فازي جريان نفت در يک مخزن افقي با استفاده از نرم افزار متلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شبيه‌سازي يک‌ بعدي و يک فازي جريان نفت در يک مخزن افقي با استفاده از نرم افزار متلب :

تئوری روش خطوط جریان بر مبنای اصل ساده فیزیکی حرکت سیال از ناحیه پر فشار به ناحیه کم فشار می‌باشد که همان حرکت طبیعی سیال در امتداد خطوط جریان در نواحی مختلف از جمله نواحی متخلخل است. تاثیرات ترم نفوذپذیری در ناحیه متخلخل و شرایطی که چاه‌های تولید و یا تزریق اعمال می‌کند، مسیر خطوط جریان را در حالت سه بعدی مشخص می‌نماید، در حالی‌که فیزیک جابجایی توسط حل معادله یک بعدی در امتداد خط جریان اعمال می‌شود. در این مطالعه، حل معادله یک بعدی جریان در حالت تک فاز در قالب سه فرمولاسیون پیوسته، گسسته‌سازی و کامپیوتری با استفاده از کدنویسی در متلب به مدل‌سازی مسئله پرداخته شد و با توجه به برخی از مشکلات بوجود آمده در حل مساله با استفاده از نرم افزار متلب که از لحاظ فیزیک مسائل مهندسی نفت قابل قبول نبود راه حل‌هایی منطقی با در نظر گرفتن برخی فرضیات برای حل آن به کار گرفته شد و صحت اطلاعات وارد شده با توجه به خروجی نمودارها مورد تأیید قرار گرفت.

لینک کمکی