فایل رایگان مقاله تحليل ناپايداري ديواره چاه با استفاده از نمودارهاي D‌SI و UBI جهت پيشگيري از انسداد چاه و لوله جداري در زمان بهره‌برداري و حفاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل ناپايداري ديواره چاه با استفاده از نمودارهاي D‌SI و UBI جهت پيشگيري از انسداد چاه و لوله جداري در زمان بهره‌برداري و حفاري :

مسئله ناپایداری چاه یکی از مشکلات مهم در عملیات حفاری می‌باشد که می‌تواند در اثر عوامل مکانیکی و یا پارامترهای شیمیایی ایجاد شود. ناپایداری چاه شامل مجموعه‌ای از رخدادهایی است که در حین حفاری و یا تولید نفت ایجاد می‌شود که در تحقیق حاضر به شکستگی سازند حین حفاری یا بعد از آن که ناشی از تمرکز استرس در اطراف چاه می‌باشد، پرداخته می‌شود. در این مقاله اثرات ناپایداری چاه بر روی نگارهایی که از یکی از چاه‌های واقع در غرب ایران برداشت شده مورد بررسی قرار گرفته و روش‌هایی برای بدست آوردن خصوصیات قابل اطمینان سازند، از روی چنین نگارهایی معرفی گردیده است. روش استفاده شده برای تحلیل ناپایداری دیواره چاه، نگار تصویرگر صوتی (UBI[1]) است که در آن به بررسی دیواره چاه از لحاظ ریختگی و یا احتمال بروز شکست پرداخته می‌شود. بررسی نگار چگالی نشان داد که هنگامی که چاه تحت افزایش قطر شدید است، تصحیحات متداول کافی نمی‌باشند و به طور مشابه نگارهای صوتی پردازش شده نیز در این شرایط منجر به محاسبه سرعت‌های نادرستی برای سازند می‌شوند، بنابراین از تحلیل نقطه به نقطه داده‌های حاصل از چشمه‌های تک قطبی و دو قطبی (DSI) استفاده گردید.
نتایج این تحقیق نشان داد که در نگارهای مربوط به لیتولوژی، مانند نگار اشعه گاما، با تصحیحات مرسوم درباره قطر چاه و وزن گل می‌توان نتایج قابل قبول و صحیحی به دست آورد. با استفاده از نگار تصویرگر UBI و با تحلیل جهت‌گیری شکست در امتداد دیواره چاه و همچنین به کمک شکستگی‌های کششی ناشی از حفاری در چاه، جهت استرس افقی ماکزیمم برای چاه مورد بررسی تعیین شد و با روند کلی حرکت منطقه مقایسه و هم‌خوانی قابل قبولی حاصل شد.

لینک کمکی