فایل رایگان مقاله اکتشافات زمين‌شناختي و ژئوشيميايي شيل‌هاي نفتي (نفت‌هاي نامتعارف) قالي کوه لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اکتشافات زمين‌شناختي و ژئوشيميايي شيل‌هاي نفتي (نفت‌هاي نامتعارف) قالي کوه لرستان :

در بخش اول این تحقیق جایگاه چینه‌شناسی، وضعیت ساختاری و برای اولین بار با تهیه نقشه‌های زمین‌شناختی 1:50000 و 1:10000، گسترش جغرافیایی شیل‌های نفتی قالی‌کوه (لرستان) بررسی و تعیین گردید. در ادامه با انجام عملیات اکتشافی زیرسطحی (حفر ترانشه و گمانه های عمیق) و با استفاده از مدل‌سازی ساختاری سه بعدی حجم زمین‌شناختی شیل نفتی محاسبه شد. در بخش دوم، خصوصیات ژئوشیمی نفت ماده آلی شیل‌های نفتی قالی‌کوه، و ارزیابی اولیه از میزان نفت‌دهی این منابع مورد بررسی قرار گرفت. میانگین میزان کل کربن آلی (TOC) برای شیل‌های نفتی سازند سرگلو (ژوراسیک میانی)، حدود 12.8 و برای سازند گرو (کرتاسه آغازین) حدود 15.6 درصد وزنی است. میزان نفت‌دهی نمونه‌های انتخابی شیل نفتی قالی‌کوه به طور میانگین 8.6 درصدوزنی معادل با 83 لیتر برتن است. نفت شیل استحصالی قالی‌کوه با کیفیت عالی در گروه نفت‌های سبک تا فوق سبک قرار دارند. داده‌ها و نتایج اکتشافات ژئوشیمیایی اولیه بیانگر رخداد منابع منحصر به فرد شیل نفتی در ناحیه قالی‌کوه است که این ضرورت بررسی جامع با استفاده از فناوری‌های تخصصی و نوین جهت اکتشاف این منابع را نشان می‌دهد. براساس محاسبات انجام گرفته و با در نظر گرفتن میانگین نفت‌دهی و گرانروی، میزان نفت شیل درجا در ناحیه قالی‌کوه بیش از 2.4 میلیارد بشکه برآورد می‌گردد.

لینک کمکی