فایل رایگان مقاله مطالعات اکتشافي ژئوشيميايي سطحي ساختمان مورد مطالعه در ناحيه دزفول شمالي(بخش دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مطالعات اکتشافي ژئوشيميايي سطحي ساختمان مورد مطالعه در ناحيه دزفول شمالي(بخش دوم) :

استفاده از روش پی‌جویی ژئوشیمیایی سطحی در شناسایی تجمعات هیدروکربنی زیرسطحی در طی چندین دهه گذشته توسط شرکت‌های نفتی و محققین اکتشافی منجر به توسعه کارآمد و روزافزون تکنیک‌های مورد استفاده در مطالعات ژئوشیمیایی سطحی گردیده است. در روش‌های ژئوشیمی سطحی میکروبی که یک رهیافت اکتشافی بین رشته‌ای می‌باشد، باکتری‌ها ضمن متابولیزه کردن ترکیبات هیدروکربنی و استفاده از آن به‌عنوان منبع انرژی به رشد و تکثیر پرداخته و در نهایت آنومالی‌های میکروبی را در پوشش سطحی بالای افق‌های مخزنی به‌وجود آورده که مبین حضور هیدروکربن در لایه‌های مخزنی زیرسطحی می‌باشد. از تکنیک میکروبی (MPOG) در بررسی ژئوشیمیایی سطحی یکی از ساختمان‌های اکتشافی در ناحیه دزفول شمالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه میکروبی، به‌صورت نقشه‌های آنومالی تفسیر گردیده و نشانگر حضور هیدروکربن مایع نفتی در بستگی شناسایی شده توسط مطالعات لرزه‌ای این ساختمان می‌باشد.
هدف از انجام پی‌جویی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه، نقش عمده‌ای را در فرآیند تدوین استراتژی نمونه‌برداری به‌عنوان گام نخست در بررسی‌های ژئوشیمیایی سطحی ایفاء می‌نماید. بدین منظور از داده‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی ساختمان مورد مطالعه به‌طور گسترده‌ای استفاده شده است. بدیهی است در اجرای بهینه عملیات نمونه‌برداری مطالعات ژئوشیمیایی سطحی، توجه به نیازمندی‌های لازم و اجتناب از محدودیت‌های متداول کمک شایانی به کسب نتایج دقیق از این مطالعه را به‌همراه خواهد داشت. جهت انجام فعالیت‌ها و مراحل آزمایشگاهی لازم در مطالعات میکروبی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه، استفاده از آنالیزهای مولکولی و استخراج DNA از باکتری‌های اکسید‌کننده هیدروکربن‌های گازی سبک در دستور کار بوده است که بدین منظور رویه خاصی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشگاهی، به ویژه در تلفیق با نتایج سایر مطالعات زمین‌شناختی، امکان بررسی تغییرات فراوانی میزان حضور هیدروکربن‌های گازی در محدوده مورد مطالعه را فراهم آورده و شواهد متقنی مبنی بر وضعیت حضور سیال هیدروکربنی در نواحی مورد انتظار از ساختمان مورد مطالعه را ارائه می‌نماید.

لینک کمکی