فایل رایگان مقاله کنترل کيفيت آزمايش ترکيب نفت مخزن با استفاده از سه روش موازنه مولي، نمودارهاي هافمن و باکلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کنترل کيفيت آزمايش ترکيب نفت مخزن با استفاده از سه روش موازنه مولي، نمودارهاي هافمن و باکلي :

به طور کلی، سه روش برای نمونه‌گیری از مخزن وجود دارند که عبارتند از: نمونه سر‌چاهی، نمونه ته‌چاهی و همچنین نمونه‌ای که بوسیله‌ی تفکیک‌کننده سر‌چاهی بدست می‌اید. نمونه‌ی ته‌چاهی می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری راجع به سیالات درون مخزن به ما بدهد اما این روش تنها زمانی که بالای فشار حباب هستیم نتیجه قابل اعتمادی دارد و همچنین هزینه‌برتر از سایر روش‌هاست و نیاز به توقف تولید از چاه برای چندین روز دارد.
به عنوان جایگزینی برای نمونه ته‌چاهی، معمولا از دو نوع نمونه‌گیری دیگر که تجهیزات، هزینه و زمان کمتری نیاز دارد، استفاده می‌شود. موضوع تشابه نتایج نمونه‌گیری سرچاهی و نمونه‌ی تفکیک‌کننده با نمونه ته‌چاهی موضوعی بحث برانگیز بین کارشناسان مرتبط با آنالیز خواص سیالات است. از سوی دیگر ارائه روشی قابل اعتماد به منظور تشخیص صحت نتایج و اعتبارسنجی دو روش نیز بخشی از خلا دانشی در این حوزه است.
در این مقاله سعی شده است ابتدا با ارائه سه روش موازنه مولی، نمودار هافمن[1] و نمودار باکلی[2] روش استاندارد مقایسه ترکیب نفت مخزن توضیح داده شود. سپس نتایج مربوط به نمونه‌گیری سرچاهی و ته‌چاهی با استفاده از این سه روش اعتبار سنجی شده‌است. نمونه‌های سرچاهی با استفاده از روش اختلاط تماس تعادلی ترکیب شده‌اند و ترکیب نمونه نفت آن با استفاده از ابزار تقطیر میکرو و ترکیب گاز آن با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی اندازه‌گیری شده است.
نتایج آزمایشگاهی حاصل از محاسبات نشان می‌دهد که ترکیب حاصل از دو روش نمونه‌گیری ته‌چاهی و سرچاهی تشابه بسیار بالای با هم دارند. از سوی دیگر روش موازنه مواد و نمودارهای باکلی و هافمن نیز ابزار قدرتمند برای اعتبار سنجی ترکیب نفت و کنترل کیفیت آزمایش ترکیب سیال است.

لینک کمکی