فایل رایگان مقاله بهبود روش‌هاي تعمير و نگهداري تجهيزات حساسِ مؤثر بر توليد و کاهش زمان‌هاي توقف توليد با استفاده از روش RCFA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بهبود روش‌هاي تعمير و نگهداري تجهيزات حساسِ مؤثر بر توليد و کاهش زمان‌هاي توقف توليد با استفاده از روش RCFA :

یکی از الزامات استمرار تولید گاز در شرکت بهره‌برداری تابعه شرکت ملی نفت ایران، ریشه‌یابی علل کاهش توقف تولید و رفع چالش‌های موجود در این زمینه است که یکی از این موارد اشکالات ناشی از تابلوکنترل‌های سرچاهی بوده و رفع اشکال از آنها، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. یکی از روش‌های کارا و مؤثر دراین زمینه، مباحث RCA می‌باشد که مبتنی بر آن می‌توان به خوبی علت خرابی را ریشه یابی کرد که از اهداف این تحقیق به‌شمار می‌رود.
روش تحقیق بدین‌ترتیب بوده است که بعد از بررسی پیشینه تحقیق‌های انجام‌‌‌شده، طبق روش اجرایی مصوب وزارت نفت، مراحل ریشه‌یابی خرابی تجهیز (تابلوکنترل‌های سرچاهی) به‌صورت گام‌به‌گام به اجرا درآمد. در این راستا تیم تحلیلRCA متشکل از کارشناسان خبره منطقه تشکیل گردید. این تیم با جمع آوری داده های مورد نیاز، فرایند تجزیه و تحلیل پژوهش را آغاز کرده و از طریق روش درخت منطقی و با رویکردPROACT، علت های فیزیکی، انسانی و پنهانی مسأله را کشف کردند. پس از اعتبارسنجی فرضیه ها، در نهایت علل ریشه‌ای خرابیِ تجهیز مشخص گردید. تیم تحلیل، در مرحله پایانی به ارائه راهکار و اولویت‌‌‌بندی راهکارها پرداخته است. ریشه‌یابی‌ خرابی تجهیز، باعث صرفه‌جویی در امکانات و هزینه های سازمان می‌شود و همچنین تولید گاز را که از حساسیت ویژه ای برخوردار است، با مشکلات کمتری مواجه می‌کند.

لینک کمکی