فایل رایگان مقاله فناوري کمکي براي دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه (81تا85-9- 98تا99-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله فناوري کمکي براي دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه (81تا85-9- 98تا99-1388) :

فناوری کمکی ابزارهایی هستند که به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه برای رسیدن به عملکرد بهتر و استقلال آنها در اجتماع، مدرسه و خانه کمک می-کنند. صدها ابزار فناوری کمکی وجود دارد که از ابزارهای نه چندان پیشرفته تا ابزارهای پیشرفته در تغییرند. گروه های مختلف دانش آموزان دارای نیازهای ویژه می توانند از فناوری کمکی سود ببرند. در مقاله ی حاضر ضمن تعریف فناوری کمکی و بیان مزایای آن، به معرفی برخی ابزارهای پیشرفته و مورد استفاده دانش آموزان دارای نیازهای ویژه پرداخته و رهنمودهایی برای انتخاب ابزار مناسب این گروه از دانش آموزان ارائه شده است.

لینک کمکی